Komission esityksessä huonoa ja siedettävää!

21.07.2016

TIEDOTE 21.7.2016
Julkaisuvapaa

Komission maakohtainen ehdotus päästökauppajärjestelmän ulkopuolisten päästöjen vähentämisestä on vaativa esitys Suomelle ja velvoittaa hallituksen nopeasti töihin.

Esitys ei saa johtaa Suomen talouden kustannustason kasvuun. Oikein toimittaessa velvoitteen tavoittelu voi antaa Suomelle kilpailuedun modernin, päästöttömän yhteiskunnan rakentamisessa.

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 39 prosentilla, joustojen kanssa ehkä 36 prosentilla, vuoteen 2030 mennessä edellyttää kuitenkin nopeita ja hallituksen tähän saakka käynnistämää voimakkaampia toimia erityisesti uusiutuvan energian tuotannon lisäämiseksi.

Aivan erityisen tärkeässä roolissa tavoitteiden saavuttamiseksi on liikenteen muuttaminen päästöttömämmäksi. Liikenne tuottaa tällä hetkellä 12-14 miljoonaa CO2-tonnia vuodessa. Se on noin 40 prosenttia nyt kyseessä olevista päästökaupan ulkopuolisista päästöistä.

Suomessa on puhtaiden liikennepolttoaineiden tuottamiseen raaka-aineita yllin kyllin. Meillä on myös maailman paras alan teknologinen osaaminen ja yksi maailman merkittävimmistä valmistajista Neste Oyj ja joukko muita alan yrityksiä.

Puhdistuva liikenne pystyy vastaamaan runsaasti yli puolesta Suomen nyt saamista velvoitteista. Uusiutuvan polttoaineen niin sanottu sekoitusvelvoite voitaisiin nostaa kaikissa liikennemuodoissa 50 prosenttiin. Lisäksi valtiovallan tulisi edistää biokaasun, sähköautojen ja laitteiden käyttöä erilaisin toimin vuoteen 2030 mennessä.

Maatalouden, rakentamisen, asumisen ja jätehuollon mahdollisuudet merkittäviin päästöjen vähentämiseen ovat liikenteeseen verrattuna vaatimattomat.

Komission esitys maankäytön muutosten ja metsän kasvun tuottamien nielujen huomioimisesta osoittaa, etteivät komission herrat ymmärrä metsätaloutta ja sitä, millaisten toimien ansiosta hiilidioksidia syövät nielut syntyvät. Suomen hallituksen on opetettava komission jäseniä ja muita EU-herroja asiassa ja saatava näiltä osin huojennusta esitettyihin velvoitteisiin.

Lisätietoja:

Eduskunnan I varapuhemies, kansanedustaja Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097
21.02.2020EU:n aluepolitiikkaa uudistettava ja arktinen alue huomioitava!
14.01.2020Siirtymärahastoston resurssit tulee kohdentaa oikein
19.12.2019MEP Pekkarinen lausunnonantajaksi EU:n metsästrategiaan
28.11.2019Ilmastokysymystä ei pidä hoitaa pelkoja lietsomalla
06.11.2019Harjoittelijahaku Mauri Pekkarisen toimistolle Brysseliin
17.09.2019Pekkarinen kysyy komissiolta kansainvälisen verkkokaupan pelisäännöistä
16.09.2019Kestävä metsien hoito estää metsäpaloja
04.06.2019Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarisen erityisavustajaksi Petri Neittaanmäki
26.05.2019Kiitos äänestäjilleni!
21.05.2019Maatalous- ja aluepolitiikka keskiössä!

Siirry arkistoon »