Siirtymärahastoston resurssit tulee kohdentaa oikein

14.01.2020

TIEDOTE 14.1.2020

Julkaisuvapaa

 

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen Strasbourgin täysistunnossa:

Kestävien investointien ohjelma ja siirtymärahasto ovat Green Dealin tärkeimpiä tukijalkoja. Ohjelman ja siirtymärahaston riittävien resurssien turvaaminen on haastava, mutta mahdollinen tehtävä.

 

EU:n rahoituskehyksiin osoitettavan uuden ja tuoreen rahan ohella, tarkoitukseen on käytettävä myös EIB:n ja Invest-EU:n varoja.

 

EU:n yhteisistä rahoituskehyksistä yksi kolmannes kohdennetaan tänään koheesiopolitiikkaan. Osa näistä voimavaroista tulee kohdentaa siirtymärahaston tarpeisiin.

 

Siirtymärahasto on rakennettava sellaiseksi, että se kykenee houkuttelemaan myös yksityistä rahoitusta.

 

Rahaston resurssit tulee kohdistaa ensi sijassa niille alueille, joilla hiilestä, miksei turpeestakin, luopuminen aiheuttaa suurimmat aineelliset ja sosiaaliset ongelmat.

 

Tämän ohella rahastosta tulisi rahoittaa myös teollisuuden prosessien uudistamista vähähiiliseksi.

 

Tämä on välttämätöntä päästöjen vähentämiseksi, mutta myös unionin teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi ja hiilivuodon estämiseksi.

 

Tärkeää on myös, että rahastosta tuetaan hiilen talteenoton vaihtoehtoisia teknologioista. resursseja tulee voida käyttää periaatteessa kaikissa jäsenmaissa.  

 

Lisätietoja:

 

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097

08.10.2020Metsästrategia hyväksyttiin
22.09.2020Korona koettelee kaikkea
20.08.2020MEP Mauri Pekkarinen Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa, 20.8.2020
23.07.2020MEP Pekkarinen Euroopan parlamentin päätöslauselmasta
16.07.2020Power to X -teknologia voi olla tulevaisuutta!
28.05.2020Pekkarisen metsälausunnot hyväksyttiin
21.05.2020Olisiko aika irrottautua Saksan liekasta?
15.05.2020Mepit Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen: Kyllä hätäavulle, mutta ei yhteisille velkakirjoille!
12.05.2020MEP Mauri Pekkarinen Euroopan parlamentin aluepoliittisen valiokunnan kokouksessa: Turvetuotantoalueet vastaavan tuen piiriin kuin hiilialueet
09.05.2020MEP Mauri Pekkarinen Eurooppa-päivänä: On yhteistyön, muttei yhteisvastuun aika!

Siirry arkistoon »