Pekkarinen kysyy komissiolta kansainvälisen verkkokaupan pelisäännöistä

17.09.2019

TIEDOTE 17.9.2019

Julkaisuvapaa

 

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen kysyy komissiolta kansainvälisen verkkokaupan pelisääntöjen uudelleen arvioinnista

 

Kuluttajaturvallisuutta ja tuotevaatimuksia koskeva sääntely on EU:ssa pitkälle harmonisoituitua. Sääntely ja vaatimukset eivät kuitenkaan käytännössä ulotu EU:n ulkopuolisiin verkkokauppoihin, jotka myyvät tuotteitaan verkossa suoraan eurooppalaisille kuluttajille.

 

Eurooppalaisilla valvontaviranomaisilla ei ole keinoja tai resursseja estää lainvastaisten tuotteiden saattamista EU:n markkinoille. Kolmansissa maissa toimivat yritykset saavatkin lainsäädännön vaatimuksia noudattaviin eurooppalaisiin yrityksiin nähden merkittävää kilpailuetua.

 

EU:n ulkopuolisen verkkokaupan erityispiirre on se, että kuluttajakauppaa Eurooppaan käydään lähes yksinomaan alustojen kautta. Silloin kun alusta ainoastaan tarjoaa yksittäisille kauppiaille markkinapaikan, ei alusta myöskään ole vastuussa EU:n tuote- ja kemikaalilainsäädännön noudattamisesta.

 

Muodollinen vastuutaho saattaa olla - sovellettavasta lainsäädännöstä riippuen - alustalla tuotteita EU-alueelle myyvä kauppias. Markkinavalvontaviranomaisella tai tullilla ei kuitenkaan ole käytännön keinoja soveltaa EU-lainsäädäntöä ja käyttää pakkokeinoja yksittäisiin EU:n ulkopuolella toimiviin yrityksiin.

 

EU-asetusta markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta aletaan soveltaa 16.7.2021 alkaen. Uusi asetus ei velvoita verkkoalustoja, mutta mahdollistaa jossain määrin nykyistä tehokkaampaa valvontaa yksittäisten EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen osalta. Asetuksen tehokas täytäntöönpano heti sen voimaantulon jälkeen on tärkeää.

 

Lisäksi lainsäädännössä määritettyjä toimijoiden vastuita tulee uudelleenarvioida horisontaalisesti yli politiikkalohkojen. Alustatoimijat tulisi asettaa vastuuseen EU-lainsäädännön noudattamisesta samalla tapaa kuin tuotteen valmistaja, maahantuoja tai jakelija tällä hetkellä.

 

Edellä olevan perusteella tiedustelen tänään jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä komissiolle, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä, että eurooppalaisen tuote- ja kemikaalisääntelyn vastaisten tuotteiden pääsy sisämarkkinoille kyetään estämään tehokkaasti?

 

Lisätietoja:

 

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097

 

21.02.2020EU:n aluepolitiikkaa uudistettava ja arktinen alue huomioitava!
14.01.2020Siirtymärahastoston resurssit tulee kohdentaa oikein
19.12.2019MEP Pekkarinen lausunnonantajaksi EU:n metsästrategiaan
28.11.2019Ilmastokysymystä ei pidä hoitaa pelkoja lietsomalla
06.11.2019Harjoittelijahaku Mauri Pekkarisen toimistolle Brysseliin
17.09.2019Pekkarinen kysyy komissiolta kansainvälisen verkkokaupan pelisäännöistä
16.09.2019Kestävä metsien hoito estää metsäpaloja
04.06.2019Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarisen erityisavustajaksi Petri Neittaanmäki
26.05.2019Kiitos äänestäjilleni!
21.05.2019Maatalous- ja aluepolitiikka keskiössä!

Siirry arkistoon »