Pekkarinen kysyy komissiolta kansainvälisen verkkokaupan pelisäännöistä

17.09.2019

TIEDOTE 17.9.2019

Julkaisuvapaa

 

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen kysyy komissiolta kansainvälisen verkkokaupan pelisääntöjen uudelleen arvioinnista

 

Kuluttajaturvallisuutta ja tuotevaatimuksia koskeva sääntely on EU:ssa pitkälle harmonisoituitua. Sääntely ja vaatimukset eivät kuitenkaan käytännössä ulotu EU:n ulkopuolisiin verkkokauppoihin, jotka myyvät tuotteitaan verkossa suoraan eurooppalaisille kuluttajille.

 

Eurooppalaisilla valvontaviranomaisilla ei ole keinoja tai resursseja estää lainvastaisten tuotteiden saattamista EU:n markkinoille. Kolmansissa maissa toimivat yritykset saavatkin lainsäädännön vaatimuksia noudattaviin eurooppalaisiin yrityksiin nähden merkittävää kilpailuetua.

 

EU:n ulkopuolisen verkkokaupan erityispiirre on se, että kuluttajakauppaa Eurooppaan käydään lähes yksinomaan alustojen kautta. Silloin kun alusta ainoastaan tarjoaa yksittäisille kauppiaille markkinapaikan, ei alusta myöskään ole vastuussa EU:n tuote- ja kemikaalilainsäädännön noudattamisesta.

 

Muodollinen vastuutaho saattaa olla - sovellettavasta lainsäädännöstä riippuen - alustalla tuotteita EU-alueelle myyvä kauppias. Markkinavalvontaviranomaisella tai tullilla ei kuitenkaan ole käytännön keinoja soveltaa EU-lainsäädäntöä ja käyttää pakkokeinoja yksittäisiin EU:n ulkopuolella toimiviin yrityksiin.

 

EU-asetusta markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta aletaan soveltaa 16.7.2021 alkaen. Uusi asetus ei velvoita verkkoalustoja, mutta mahdollistaa jossain määrin nykyistä tehokkaampaa valvontaa yksittäisten EU:n ulkopuolisten verkkokauppojen osalta. Asetuksen tehokas täytäntöönpano heti sen voimaantulon jälkeen on tärkeää.

 

Lisäksi lainsäädännössä määritettyjä toimijoiden vastuita tulee uudelleenarvioida horisontaalisesti yli politiikkalohkojen. Alustatoimijat tulisi asettaa vastuuseen EU-lainsäädännön noudattamisesta samalla tapaa kuin tuotteen valmistaja, maahantuoja tai jakelija tällä hetkellä.

 

Edellä olevan perusteella tiedustelen tänään jättämässäni kirjallisessa kysymyksessä komissiolle, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä, että eurooppalaisen tuote- ja kemikaalisääntelyn vastaisten tuotteiden pääsy sisämarkkinoille kyetään estämään tehokkaasti?

 

Lisätietoja:

 

Euroopan parlamentin jäsen Mauri Pekkarinen, puh. 050 511 3097

 

08.10.2020Metsästrategia hyväksyttiin
22.09.2020Korona koettelee kaikkea
20.08.2020MEP Mauri Pekkarinen Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa, 20.8.2020
23.07.2020MEP Pekkarinen Euroopan parlamentin päätöslauselmasta
16.07.2020Power to X -teknologia voi olla tulevaisuutta!
28.05.2020Pekkarisen metsälausunnot hyväksyttiin
21.05.2020Olisiko aika irrottautua Saksan liekasta?
15.05.2020Mepit Elsi Katainen ja Mauri Pekkarinen: Kyllä hätäavulle, mutta ei yhteisille velkakirjoille!
12.05.2020MEP Mauri Pekkarinen Euroopan parlamentin aluepoliittisen valiokunnan kokouksessa: Turvetuotantoalueet vastaavan tuen piiriin kuin hiilialueet
09.05.2020MEP Mauri Pekkarinen Eurooppa-päivänä: On yhteistyön, muttei yhteisvastuun aika!

Siirry arkistoon »