Verotuki pois fossiilisilta - sähkövero alas!

Share |

Lauantai 7.4.2018 klo 13:26


TIEDOTE 7.4.2018

Julkaisuvapaa

 

Verotuki pois fossiilisilta - sähkövero alas!

  

Suomen teollisuus maksaa käyttämästään sähköenergiasta veroa ns. toisen veroluokan mukaan. Vero on noin kolmannes normaalista verotasosta. Tästäkin verosta energiaintensiivinen teollisuus saa veronpalautusta maksimissaan 85 prosenttia. Nämä ”verotuet” ovat yhteensä noin 840 miljoonaa euroa. Ja tämän päälle vielä osalle suurimpia yrityksiä maksetaan ns. päästökauppakompensaatiota 43 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Sanotussa energiaveron palautuksessa on mukana valtaosa sähköveron palautusta, mutta myös 70 miljoonaa tukea öljyn, kivihiilen ja turpeen käytöstä.

 

 

Esityksieni yritystukityöryhmälle oli, että tällaisista veronpalautuksista tulisi luopua kokonaan. Fossiilisten päästöjä aiheuttavien tukien käytöstä tulisi luopua, tarvittaessa lyhyellä siirtymäajalla, kokonaan. Vastaava menetys korvattaisiin energiaintensiivisen teollisuuden yrityksille alentamalla niiden sähkövero eurooppalaisille minimitasolle eli 0,05 senttiin/kwh.

 

Tämä tekisi oikeutta myös pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka nyt maksavat kallista sähköveroa saamatta lainkaan veronpalautusta suurten tapaan. Samaa periaatetta noudattaen esitin uudistusta myös maatalouden käyttämän energian verotukseen. En saanut esitykselle riittävää kannatusta työryhmässä.

 

Nykyinen teollisuuden energiaverojärjestelmä on kuitenkin vailla mitään perusteluja. Fossiilisen energian käytöstä palkitaan, uusiutuvan käytöstä ei juurikaan. Hallituksen kehysriiheltä toivoisi rohkeutta tämän muutoksen tekemiseen.

    

Lisätietoja:

 

Mauri Pekkarinen

puh. 050 511 3097