Kertomatta jäänyt raportin osa

Share |

Perjantai 19.1.2018 klo 12:39


Kirjoitin yllä olevalla otsikolla mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin. Se ei tietysti kelvannut sellaisenaan lehdelle, vaan se otsikoi asian, Pekkarinen: "Helsingin seudun väestönkasvua ei ole syytä nopeuttaa!". 

 

Mitä siis kirjoitin ja miksi? Halusin ja haluan myös tässä kertoa sen, mitä Helsingin seudun ja muiden Itämeren suurten kaupungin väestönkasvuraportti sanoo. Muutama päivä sitten julkistetun raportin johtopäätös oli, että myös valtiovallan on satsattava erityisesti pääkaupunkiseudulle ja liikenneasioissa myös Helsinki-Turku-Tampere -kasvukolmioon nykyistä enemmän.

 

Keskeinen perustelu tuolle vaatimukselle oli, että Helsingin seudun väestö ei ole kasvanut viime vuosina niin nopeasti kuin eräiden muiden Itämeren alueen suurien kaupunkien.

 

On totta, että Tukholman ja Oslon väestönkasvu on ollut Helsingin seudun kasvua voimakkaampaa. Yhtä totta on myös se, että Kööpenhaminan, Göteborgin, Tallinnan ja Hampurin väestön kokonaiskasvu on saman selvityksen mukaan ollut Helsingin seutua vaisumpaa.

 

Vastaus, mistä väestönkasvu eri kaupunkiseuduilla tulee, löytyy raportista. Mutta sitä ei ole julkisuudessa käsitelty.

 

Raportti osoittaa, että maan sisäinen muuttoliike tuo juuri Helsingin seudulle enemmän väkeä kuin minnekään toiselle verrokkiseudulle, Hampuriin, Göteborgiin, Tukholmaan, Osloon, Tallinaan tai Riikaan. Helsingin seutu siis imee muusta Suomesta ihmisiä enemmän kuin mikään muu puheena oleva pääkaupunkiseutu omasta maastaan.

 

Oslo ei kasva lainkaan muun Norjan kustannuksella tietoisten politiikkatoimien ansiosta. Kovin paljon ei myöskään Tukholma. Näiden kaupunkiseutujen väestönkasvun suurimmat selittäjät ovat maahanmuuton voimakas lisääntyminen erityisesti suuren pakolaistulvan vuoksi sekä syntyvyyden suuri enemmyys.

 

Suomi tarvitsee vahvan pääkaupungin ja pääkaupunkiseudun. Ei minulla ole, eikä voi olla mitään sitä vastaan, että pääkaupunkiseudun väestö kasvaa. Mutta pyrkimys sen tekemiseen nopeuttamalla alueen väestönkasvua konsulttitoimiston ja Vapaavuoren esittämillä toimilla, ei voi tulla kysymykseen.

 

Vaatimus erityisesti liikenteen, koulutuksen ja tutkimuksen resurssien entistä suuremmasta keskittämisestä maan sisällä pääkaupunkiseudulle, ei mielestäni palvele koko Suomen etua. Jo nyt esimerkiksi koko maan tutkimus- ja tuotekehitysvaroista noin puolet kohdistuu pääkaupunkiseudulle.

 

Infran, koulutuksen ja tutkimuksen resurssien entisestään keskittäminen kiihdyttäisi maan sisäistä muuttoliikettä. Ja siinä kaikki muut tulevat jo nyt meidän pääkaupunkiseudun perässä.

 

MAURI PEKKARINEN

Eduskunnan I varapuhemies (kesk.)

Jyväskylä