Ilmastosopimus velvoittaa käytännön toimiin

Lauantai 22.10.2016

Eduskunta pui parhaillaan Pariisin ilmastosopimusta. Se velvoittaa maailmaa toimiin, jolla keskilämpötila puristetaan selvästi alle kahden celsiusasteen suhteessa esiteolliseen aikaan. Suomi toimii EU:n asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoteen 2020 mennessä päästöjä vähennetään 20 prosentilla. Uusilla, vielä osin valmisteilla olevilla, linjauksilla vähentämistavoite on 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon verrattuna.  

Keskeinen keino on päästökauppa. Merkittävät energialaitokset, ja lähes kaikki teollisuus, ovat EU:n laajuisessa päästökauppajärjestelmässä. Jos yritys onnistuu vähentämään päästöjään enemmän kuin sille on määrätty, se voi myydä ”ylijäämänsä”. Jos puolestaan ylittää sallitun, joutuu ostamaan päästöoikeuksia. Suurin osa suomalaisista yrityksistä on onnistunut vähentämään päästöjään.  

Noin puolet kaikista päästöistä syntyy päästökaupan ulkopuolisilla aloilla. Näistä eniten päästöjä aiheuttava on liikenne. Muut merkittävät ovat rakentaminen, maatalous ja luonto itse.  

Näitä aloja varten EU on antanut esityksensä velvoitteiksi. Suomen tulisi vähentää päästökaupan ulkopuolisia hiilidioksidipäästöjä (CO2) 39 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Se perustuu aivan väärään käsitykseen metsistä ja metsänieluista. Silti siihen voidaan päästä.

EU laskee kaikki maankäytön muutokset metsänieluja vähentäväksi vuodesta 1990 lähtien. Metsän valtavan kasvun tuottamista uusista CO2-nieluista se laskee hyväksemme vain pienen osan ilman luonnontieteellistä perustetta. Brysselin herrat ymmärtävät metsän samalla tavalla kuin pariisilaisen kerrostalon ikkunasta puistossa puun näkevä rouva.  

Suomen on saatava tähän korjaus, sillä asialla tulee olemaan suuri taloudellinen merkitys.  

Vajaa puolet runsaan 30 miljoonan CO2-tonnin päästökaupan ulkopuolisista päästöistä, eli noin 12-13 miljoonaa, syntyy liikenteestä. Juuri siellä on suurimmat mahdollisuudet niiden vähentämiseen.

Esityksestäni Suomeen luotiin järjestelmä, jossa liikennepolttonesteet muuttuvat asteittain uusiutuvaksi. Lakisääteinen velvoite on nousta 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Nyt tavoite on 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Mahdollisuutemme tähän löytyvät metsien ja peltojen biojakeista ja valtavasti kasvavista jätemääristä. Jos hallitus pitää ohjelmastaan kiinni, se tarkoittaa liikenteen biopolttoaineen määrän nousemista noin 1 700 miljoonaan litraan vuodessa.

Kasvava rooli tulee olemaan myös biokaasulla ja sähköautoilla. Tärkeää on, ettemme sulje pois mitään uusista puhtaista teknologioista. Fossiilinen öljy on korvattava.

Biokaasu ei saa nyt oikeata kohtelua. Raaka-ainetta olisi kyllä, samoin valmistajia. Latauspisteitä ei juurikaan. EU:ssa niitä on 4500.

Suomessa on noin 2000 kaasuautoa, valtaosaltaan henkilö- ja pakettiautoja ja vain 100–200 raskaan liikenteen kulkuneuvoa, Ruotsissa puolestaan noin 50 000 ja Italiassa 800 000 kaasuautoa.

Nyt tarjottu kaasu on voittopuolisesti maakaasua. Jatkossa biokaasu ottaa johtavan aseman liikennekaasun tarjonnassa. Näin jo siksi, että maakaasun CO2-päästöt eivät ole ratkaisevasti fossiilista öljyä pienemmät.

Biokaasun riittävän eteneminen edellyttää biokaasun valmistajien ja Gasumin yhteisiä tankkausasemia. Hallitus on valmistelemassa tankkausverkko-ohjelmaa sähkö- ja kaasuautoille.   

Vaikka biokaasu on verotonta, biokaasua käyttävän auton vero määräytyy maakaasun päästöjen perusteella. Asia on korjattava.

Keski-Suomessa tekninen biokaasupotentiaali on lähes 500 GWh, mikä vastaa 500 miljoonaa litraa fossiilista öljyä, 46 000 henkilöauton vuosikulutusta.  

Biokaasun ylivoimaisesti suurin raaka-ainepotentiaali löytyy nurmesta. Uuden biokaasua palvelevan jätepolitiikan sivutuotteena emme tarvitse Mörkökorven pelättyä jäteasemaa. Modernin materiaalikeskuksen kylläkin.  

Mielestäni yhteinen haaste on nopeuttaa biokaasun kysyntää. Tässä ovat avainasemassa Jyväskylän kaupunki, jätteenkuljetusautomme, sekä monet muut raskaan liikenteet autot. Jyväskylän tulisi pyrkiä nopeasti paikallisliikenteen tarjoajan kanssa sopimukseen biokaasuautojen saapumisesta kaupunkiin.  

MAURI PEKKARINEN

Kirjottaja on Eduskunnan I varapuhemies ja keskustan kansanedustaja Jyväskylästä

Vauhtia kasvuun ja työllisyyteen

Torstai 20.10.2016

Kiky-sopimus auttaa kasvua, mutta vähän ja viiveellä. Parantuvan kilpailukyvyn vaikutukset pitäisi pystyä ”diskonttaamaan nykypäivään”. Tässä auttaisi lisärahoitus koulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen (t&k), yritysten rahoitukseen ja tuotannollisiin investointeihin. Mutta mistä rahat?

Kiky-sopimus rajoittaa puuttumista jo sovitun lisäksi moniin määrärahoihin, tulonsiirtoihin tai palveluihin. Lisävelan ottaminen johtaa ongelmiin Emu-kriteereiden kanssa. Niiden rikkomisesta komissio huomauttelee ja luottoluokittajat ”rankaisevat” - julkisen velan hinta kallistuu.

Emu-kriteerejä rikkovat melkein kaikki. Meillä velan ennuste ensi vuodelle on 66,7 prosenttia bruttokansantuotteesta - eli yli sallitun. Budjettialijäämä on oikeissa rajoissa, rakenteellinen alijäämä ei.

Suomi saa näistäkin lähtökohdista niin sanottua nollakorkoista lainaa. Kannattaako riskeerata? Epäröin!

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen esitti, että valtio myisi omaisuuttaan. Rahat hän käyttäisi yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, ja vain näiden, pääomittamiseen. Ainakaan tällä käyttömallilla esitys ei innosta.

Käyttökelpoisin rahoituslähde saattaisi löytyä Emu-puskureista. Ne rakennettiin aikanaan pehmentämään Emu-jäsenyydestä aiheutuvia iskuja.

Emu-puskureissa on kiinni noin 5,8 miljardia euroa. Puskureilla on rooli eläkejärjestelmän rahoituksessa. Kikyssa päätettiin, että työeläkemaksujen maksutaso pidetään nykyisellä 24,4 prosentin tasolla aina vuoteen 2021 saakka. Valtaosa on sidottu tämän maksutason varmistamiseen. 

Tiedän, että Emu-puskurivarat ovat työmarkkinajärjestöjen takana. Eläkerahoituksen varmistamiseen kaikkea ei kuitenkaan tarvita. Käyttämällä 500-1000 miljoonan yritysten t&k- hankkeisiin, rahoitukseen ja vientiin sekä osaamiseen ja tuotannollisiin investointeihin, parannettaisiin työllisyyttä ja lisättäisiin verotuloja. 

Lisämiljoonien oikea osoite olisi osaamisen muuttaminen innovaatioiksi, niiden kaupallistaminen ja markkinointi. Näin siksi, että juuri näistä resursseista on Suomessa leikattu pakon edessä paljon. Yksityinen t&k-rahoitus vähenee julkisen mukana.

Seuraukset näkyvät jo monessa. Innovaatiotyöt ja niiden mukana investoinnit valuvat ulos. 

Toki koulutus ja myös perustutkimus tarvitsevat lisärahoitusta. Tarve on suurin ammatillisessa koulutuksessa. Juuri sieltä on leikattu ja leikataan paljon. Kun kokonaisrahoitus vuonna 2012 oli vielä yli 2 miljardia euroa, on se ensi vuonna 1,66 miljardia euroa.

Yliopistojen rahoitusta ollaan leikkaamassa vuonna 2017 noin 1,8 miljardiin euroon. Korkeimmillaan se oli vuonna 2015, vähän yli 1,9 miljardia euroa. Ensi vuoden lukemat ovat vielä 421 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden 2007 rahoitus. Ammattikorkeakoulujen rahoituksessa ensi vuoden taso tulee olemaan 130 miljoonaa euroa alle vuoden 2012 huippulukujen.

Yliopistoille avattiin taannoin mahdollisuudet yksityisen rahoituksen keräämiseen. Valtio lupasi kolminkertaisen vastinosuuden.

Vuosina 2008-2013 valtio pääomitti yliopistoja 831 miljoonalla eurolla, josta Aalto-yliopisto sai yksin 500, Helsingin yliopisto noin 50 ja Svenska Handelshögsskolan noin 40 miljoonaa euroa. Seuraavaan pääomittamiseen, josta päätökset tehdään keväällä vuonna 2017, on varattu 150 miljoonaa euroa.

Valtion vastinrahaan oikeuttavat yksityiset rahalahjoitukset ovat noin 333 miljoonaa euroa, josta Aalto-yliopiston osuus on noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi valtion 600 miljoonan euron kärkihankesalkusta merkittävä siivu osuu myös korkeakouluihin.

Jos lisärahaa on siis saatavissa myös koulutuksen leikkausten lieventämiseen, olisi onnetonta, jos suurimmat leikkaukset ja haasteet kokeva ammatillinen koulutus ei saisi mitään ja pääosa menisi yliopistojen pääomittamiseen.

Pääomittamiselle yliopistojen rahoituksessa oli perustelunsa. Kun rahoituksen leikkaukset koskevat nyt kaikkia, mutta pääomittamisen kautta vain harvat voivat saada yksityistä ja valtion vastinrahaa, ei pääomittaminen sovi tähän tilanteeseen. Perusrahoituksen lisääminen olisi nyt tärkeämpää. 

MAURI PEKKARINEN

Kirjoittaja on keskustan kansaedustaja ja Eduskunnan I varapuhemies