Kohtuusvaade koskee myös yritysjohtajia

Share |

Sunnuntai 1.5.2016 klo 15:16


Yhteiskuntasopimus on työntekijöiden kannalta poikkeuksellinen. Valtiontalouden säästöt puolestaan kohdistuvat vääjäämättä niihin, jotka tarvitsevat eniten hyvinvointiyhteiskunnan palveluja ja etuuksia.

Näistä syistä maan asioista vastuullisten on pidettävä erityisen tarkasti huoli siitä, että päätökset ovat kautta linjan mahdollisimman oikeudenmukaisia, ja että isoimman taakan kantavat yhteiskuntamme vahvimmat.

Tämä vaatimus koskee niin poliittisia päättäjiä, työmarkkinoiden johtoa kuin yritys- ja elinkeinoelämän nokkamiehiä ja -naisia etenkin suurimmissa yrityksissä. Oikeudenmukaisuuden varmistamisessa on edelleen paljon tehtävää. Minkäänlaista eliitin etuilua yhteiskuntamme ei etenkään tässä tilanteessa kestä.

Helsingin Sanomien äskettäisen selvityksen mukaan suurten pörssiyhtiöiden johtajien palkat ja bonukset kasvoivat viime vuonna 3,5 prosenttia. Palkkojen nousu oli yli kolminkertainen tavalliseen palkansaajaan verrattuna. Keskimäärin suuren pörssiyhtiön johtaja ansaitsi viime vuonna palkkoja ja bonuksia 1,1 miljoonaa euroa. Tämä on enemmän kuin kertaakaan sitten vuoden 2005.

Samaan aikaan erilaiset erokorvaukset ja "kultaiset kädenpuristukset" ovat nousseet tolkuttomiksi. Yritysjohtajien soisi näyttävän esimerkkiä kohtuullisuudesta  eikä kohtuuttomuudesta.

Tällainen meno ei voi jatkua. Yhteiskunnan vastaantulo elinkeinoelämälle on ollut ja on tuntuva. Sen vastapainoksi etenkin johtavassa asemassa olevilta odotetaan kohtuullisuutta, ja ennen muuta päätöksiä investoinneista ja työpaikoista Suomeen. Suomen ongelmat ovat suomalaisten yhteisiä. V vain yhdessä ja oikeudenmukaisesti voimme ne ratkaista.

Avainsanat: yhteiskuntasopimus, talous