Muutos on välttämätön

Share |

Sunnuntai 3.4.2016


Kinnulassa, yrittäjien kirkkopyhä -tilaisuudessa

Sipilän hallituksen on kyettävä vielä kuluvan vuoden aikana osoittamaan, että sen toimien tuloksena Suomen suunta muuttuu edellisen sini-punahallituksen aikaansaannoksista.

Kataisen ja Stubbin hallitusten aikana Suomen kansantulon kakku pieneni miljardeilla euroilla, teollisuustuotanto ja vienti vähenivät. Julkinen velka kasvoi samoina vuosina kymmenillä miljardeilla euroilla ja työttömyys lisääntyi peräti 100.000 henkilöllä. Tällaisen jatkumiseen ei ole varaa. Se johtaisi julkisten menojen radikaaliin lisäleikkauksiin.

Sipilän hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen on saatava talouden kasvu vauhtiin ja menojen kasvu kuriin. Menojen leikkaus on tehtävä kohdentamalla niiden painopiste taloudellisesti vahvimpiin.

Kilpailukyvyn parantamisessa tarvitaan työmarkkinajärjestöjen vastuunkantoa. Valtaosassa työmarkkinakenttää sitä on nyt myös löytymässä.

Jos neuvoteltu sopimus saa riittävän laajan hyväksynnän, hallituksen on syytä vauhdittaa osaltaan talouden kasvun käynnistymistä. Siihen Suomella on hyvät edelltykset. Julkisen taloutemme velka ei riko EU:n alijäämäkriteeriä. Velan määrä rikkoo sen täpärästi. Euromaista useimpien tilanne on näillä mittareilla Suomea heikompi.

100.000 työttömän lisääntyminen viime vaalikaudella voidaan muuttaa 100.000 työttömän vähentymiseksi tällä kaudella.