Laukaassa 1.11.2015

Torstai 5.11.2015 klo 8:42

Hallituksella on edessä monia suuria tehtäviä Suomen saamiseksi talouden nousun tielle.

Työttömyyden kasvun katkaisemisen on kuitenkin kiireisin tehtävä, johon on löydettävä lääkkeet nopeasti.

Työttömyys on kasvanut jo pitkään noin 30.000 uuden työttömän vauhtia vuodessa. Tuo tahti tarkoittaa työttömyyden kustannusten kasvua lähes 500 miljoonan euron vuosivauhtia nyt jo olevien yli 6 miljardin euron vuosikustannusten päälle.

Entistä suurempi työttömyydestä aiheutuva taakka kaatuu entistä pienemmän määrän työssä olevia maksettavaksi. Puhumattakaan siitä, mitä työttömyys sen kohteeksi joutuneille aiheuttaa.

Sipilän hallituksen aikana suunta ei ole kohentunut vielä ratkaisevasti, vaikka merkkejä paremmasta on jo nähty.

Työmarkkinaosapuolten ja hallituksen tulisikin tarkastella yhteiskuntasopimuksen ylös nostamista entistäkin painavammin myös akuutin työttömyyden kannalta. Mitä rohkeammin kustannuskilpailukykyämme kyetään parantamaan, sitä rohkeammin hallituksen tulisi rahoittaa pahenevaa työttömyyttä elvyttävin toimin. Tekemätöntä työtä kun maasta löytyy vaikka kuinka paljon.

Vastuu ratkaisujen hakemisessa tulisi olla entistä vahvemmin myös mainioita tuloksia tehneillä suurilla yrityksillä

Keski-Suomea ei saa uhrata suuralueille!

Keskiviikko 4.11.2015

Puheet viidestä itsehallinnollisesta sote- alueesta ja jatkossa maakunnasta ovat tulella leikkimistä monessa mielessä.

Ensiksikin, suuralueet eivät kykene tunnistamaan palveluiden järjestäjinä paikallisia olosuhteita ja ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeita.

Toiseksi, suuralueet hävittäisivät monta nykyistä maakuntaa oman alueensa päätöksentekijänä, asioidensa ajajina  ja hoitajina. Valta siirtyisi muutamaan suurimpaan keskukseen.

Yksi menettäjä olisi ehdottomasti Keski-Suomi. Suomen jakaminen viiteen suuralueeseen pirstoisi maakunnan ja veisi päätösvallan kauaksi. Sote- ratkaisun mukanahan samaan alueelliseen itsehallinnolliseen yhteisöön on tarkoitus koota myös kaikki muutkin keskeiset aluehallinnon tehtävät.

Maakunnan kansanedustajien ja muiden keskeisten päättäjien on nyt huolehdittava siitä, ettei aluerakenteeltaan ja toiminnallis- taloudelliselta muodoltaan yhtenäistä Keski-Suomea pirstota.