Kotimaisen bioenergian kilpailukyky palautettava!

Share |

Sunnuntai 16.11.2014 klo 13:27


Stubbin hallituksen lupaus korjata virhe, jolla kokoomushallitus romahdutti suomalaisen bioenergian kilpailukyvyn, on vesittymässä.

Hallitus esittää nyt vain pientä korjausta turpeen veron alentamiseksi ja puun tuen parantamiseksi. Aikaisempi lupaus palauttaa kotimaisen bioenergian kilpailukyky vuoden 2012 tilanteeseen, jää tässä vaiheessa lunastamatta.

Nyt hallitus lupaa kylläkin bioenergian kilpailukyvyn palauttamista 2016, mutta aikoo muuttaa samalla yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa tukikelpoisen metsähankkeen määrittelyä niin, että merkittävä osa tähän saakka tukea saaneesta energiapuusta menettää tukikelpoisuuden. Hallitus on ilmoittanut käynnistävänsä tähän tähtäävän valmistelun. 

Lopputulos pienestä parannuksesta puun ja turpeen vero- ja tukikohteluun ja toisaalla tukikelpoisen energiapuun käytön samanaikaisesta rajoittamisesta on, ettei kotimaisen bioenergian asema juuri parane. Kivihiilen virta Suomeen tulee jatkumaan.

Hallituksen linjaus merkitsee käytännössä sitä, etteivät bioenergiaurakoitsijat uskalla lisätä metsähakkeen tuotantoa, etteivät yhdistettyä sähkön ja lämmöntuotantoa harjoittavat energialaitokset rohkene tukeutua kotimaiseen bioenergiaan ja että suomalaisten sijasta hiilenkaivajia työllistetään maailmalla ja kauppataseen alijäämä kasvaa.

Penseys kotimaisen metsähakkeen kilpailukyyn parantamiseen perustunee osittain metsäteollisuuden huoleen tuen korotuksen vaikutuksesta sellupuun hintaan ja riittävyyteen. Huoli on tarpeeton. Kymmeniä miljoonia m3 puuta mätänee tänäkin vuonna käyttämättömänä metsiin.

Kotimaisen energiapuun ja turpeen kilpailukyky on palautettava heti.