Hallitus syö menestymisen eväät?

Share |

Lauantai 9.8.2014 klo 12:05


Valtava panostaminen tuotteiden kehittämiseen, yritysten rahoitukseen, vientiin ja markkinointiin olivat ratkaisevan tärkeitä asioita Suomen nousulle lamasta 1990- luvun alussa. Samat asiat olisivat tavattoman tärkeitä myös nyt, kun Suomen talouskehityksen suunta on yksi koko Euroopan synkimmistä.

Pääministeri Stubbin hallitus on toista maata. Se on leikkaamassa soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen julkisia resursseja enemmän kuin yksikään hallitus vuosikymmeneen.

Suomalaiset tuotteet eivät ole hintakilpailussa ylivertaisia. Niinpä tuoreimmat vientiluvutkin ovat synkkiä. Suomalainen tuote ei mene kaupaksi.

Tuotteidemme hintatason nopean parantamisen sijasta tuotteiden laadun parantaminen ja kokonaan uusien tuotteiden kehittäminen olisi nytkin Suomen suuri mahdollisuus. Hallitus puhuu muun muassa biotalouden mahdollisuuksista, mutta leikkaa kaikesta tuotekehityksestä.

Tällaiseen kehittämistyöhön EU:ssa Suomi on nyt työntämässä entistä enemmän rahaa. Omien suomalaisten yritysten ja yliopistojen kehittämisrahoitukseen se on tekemässä kuitenkin lähes 20 %:n loven. Sadat yritysten tuotteiden kehittämishankkeet ovat menossa jäihin. Tähän Suomella ei ole varaa juuri nyt.

Nyt tarvitaan täydellinen suunnan muutos. Velaksi kuluttaminen tilanteessa, jossa jo nyt koko kansantalous elää yli varojen, syventäisi entisestään talouden alamäkeä. Nyt on investoitava osaamiseen, uusiin tuotteisiin, tulevaisuusinvestointeihin ja yritysten työllistämiskynnyksen madaltamiseen. Koko Suomesta on huolehdittava.

Näiden asioiden julkinen rahoitus, jopa lisävelalla, on mahdollista, jos samalla voidaan sopia sellaisesta laajasta yhteiskuntasopimuksesta, jolla sitoutuisimme tekemään jatkossa entistä enemmän ja tehokkaammin, jolla palauttaisimme kilpailukyvyn. Syömävelan ottaminen on tässä tilanteessa kauhistus. Tulevaisuuteen, uusiin tuotteisiin ja tulevaisuusinvestointeihin lisäsatsaaminen on täysin välttämätöntä.