Näivetyksestä elvytykseen!

Lauantai 30.8.2014 klo 12:59

TEM.n uusimman työttömyystilaston mukaan, Suomessa on 350.000 työttömäksi ilmoittautunutta työikäistä henkilöä, enemmän kuin kertaakaan viiteentoista vuoteen.  Työvoiman ulkopuolella oli heinä/elokuussa lisäksi 90.000 muuta työikäistä ja -kykyistä. Suomessa on siis 440.000 ihmistä vailla työtä.

Tilastokeskuksen tuore tilasto puolestaan kertoo, että heinäkuusta 2012 heinäkuuhun 2014 työllisten määrä on vähentynyt Suomessa 60.000 henkilöllä. Yksityisellä työnantajasektorilla vähennys oli 71.000 henkilöä ja valtiolla 6.000 henkilöä. Samaan aikaan kuntien palveluksessa työllisten määrä kasvoi 15.000 hengellä.

Karujen lukujen taustalla on tosiasia, että kuluvasta vuodesta tulee peräkkäin kolmas täysi vuosi, jolloin kansantalous supistuu. Vastaavaa ei ole tapahtunut sotien jälkeen kertaakaan. 

Stubbin budjettilinja betonoi Suomen talouden supistumisen jatkumisen neljättä vuotta. Se varmistaa työttömyyden kasvun ja työssä olevien määrän laskun. Se johtaa uusiin menoleikkauksiin, verojen kiristämisiin ja julkisen velan kasvuun. Kasvun supistuessa tehdyt leikkauksetkaan eivät takaa kestävyysvajeen umpeen kuroutumista. Päinvastoin.

Hallitus ei näet kyennyt tekemään budjettiriihessään ensimmäistäkään merkittävää rakenteellista uudistusta, ei kuntia eikä työmarkkinoitakaan koskevilta osilta. Kuntien tehtävien aidon karsimisen sijasta hallitus antaa kunnille uusia tehtäviä ja asettaa sote-menoille automaattisen leikkurin eli leikkaa valtionosuuksia.

Jo tällä vaalikaudella olisi tullut tehdä välttämättömät työelämän ja eläkejärjestelmän rahoituksen uudistukset. Nykymenolla - nykyisellä työllisyysasteella ja työurilla -työpanoksemme supistuu tällä vuosikymmenellä yli 100 miljoonaa työtuntia vuodessa. Viivyttelyn hintalappua ei ole halpa.

Suomi on syvässä näivettymiskierteessä. Tarvitsemme nopeita ja uskottavia toimia kasvun käynnistämiseksi.

Kiristävän finanssipolitiikan tie takaa näivettymisen jatkumisen. Elvytys ilman suuria rakennepoliittisia uudistuksia johtaa lisävelkaantumiseen ja kestävyysvajeen kasvuun.

Suomen mahdollisuudet ovat elvytyksessä, joka rakennetaan nopeasti toteutettavien työura-, työelämä- ja eläkejärjestelmän rahoituksen uudistusten ja kuntakenttää koskevan aidon rakenneuudistuksen ja yrittäjyyden edellytysten parantamisen varaan.

Suomi on yksi harvoista euro-maista, joka täyttää edelleenkin EMU- kriteerit. Me voimme käynnistää kasvun nyt myös finanssipolitiikan toimin, tuotannollisia investointeja vauhdittaen, kunhan takaamme itsellemme ja luottoluokittajille, että teemme jatkossa entistä enemmän ja tuottavammin.

Maassa tarvitaan nyt johtajuutta. Se kuuluu pääministerille.  Ensi kesään jatkuva ajelehtiminen tuottaisi kalliin laskun.

Niinistön kummat puheet

Sunnuntai 24.8.2014

Energiaomavaraisuuden nopea ja merkittävä lisäämien nykyisestä runsaasta 35 %:sta yli 50 %:n on tärkeä tavoite, jonka toimeenpanossa ei tule aikailla.  

Ympäristöministeri Niinistön tämän päivän Keskisuomalaisessa esittämä malli omavaraisuuden kohentamiseksi herättää kuitenkin jälleen kerran ihmetystä: ministeri esittää samanaikaisesti yhden kotimaisen energiamuodon eli turpeen nopeaa kokonaan lopettamista, vastustaa toisaalla ydinenergian käyttöä ja lupaa samalla kuitenkin energiaomavaraisuuden kasvattamista?

Turpeella ja ydinenergialla tuotetaan keskimäärin 40 TWh, eli noin 15 %. Maassa tuotetusta sähköstä näiden osuus voi olla enimmillään lähes 40 %. 

Ministeri Niinistö kiirehti siis turpeen nopeaa alasajoa ja puhuu mukavasti uusiutuvan energian lisäämisestä. Sama ministeri on ollut kuitenkin keskeisesti päättämässä siitä, että uustiutuvankin kotimaisen energian kilpailukykyä eli käyttöä vähennetään radikaalisti ja ovet avataan kivihiilen maahan tuonnille.

Siis sama ministeri, joka esittää turpeen nopeaa alasajoa on ollut tekemässä Kataisen hallituksessa ratkaisua, jolla Suomeen kärrätään nyt hiiltä sadoilla miljoonilla euroilla vuodessa, lähinnä Uralin takaa. Kataisen hallituksessa ministeri Niinistö oli muuttamassa Vanhasen hallituksen päätökset kotimaisen energian tuesta hiilenmustaksi kivihiilen suosimiseksi.  

Jollakulla olisi suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa hyvä olla edes jonkinlainen valvontavastuu ministereiden puheista. Kysymys kuuluu, eikö ministeri Niinistö tiedä, että kivihiili ei ole kotimaista polttoainetta eikä liioin uusiutuvaa.

Hallitus syö menestymisen eväät?

Lauantai 9.8.2014 klo 12:05

Valtava panostaminen tuotteiden kehittämiseen, yritysten rahoitukseen, vientiin ja markkinointiin olivat ratkaisevan tärkeitä asioita Suomen nousulle lamasta 1990- luvun alussa. Samat asiat olisivat tavattoman tärkeitä myös nyt, kun Suomen talouskehityksen suunta on yksi koko Euroopan synkimmistä.

Pääministeri Stubbin hallitus on toista maata. Se on leikkaamassa soveltavan tutkimuksen ja tuotekehityksen julkisia resursseja enemmän kuin yksikään hallitus vuosikymmeneen.

Suomalaiset tuotteet eivät ole hintakilpailussa ylivertaisia. Niinpä tuoreimmat vientiluvutkin ovat synkkiä. Suomalainen tuote ei mene kaupaksi.

Tuotteidemme hintatason nopean parantamisen sijasta tuotteiden laadun parantaminen ja kokonaan uusien tuotteiden kehittäminen olisi nytkin Suomen suuri mahdollisuus. Hallitus puhuu muun muassa biotalouden mahdollisuuksista, mutta leikkaa kaikesta tuotekehityksestä.

Tällaiseen kehittämistyöhön EU:ssa Suomi on nyt työntämässä entistä enemmän rahaa. Omien suomalaisten yritysten ja yliopistojen kehittämisrahoitukseen se on tekemässä kuitenkin lähes 20 %:n loven. Sadat yritysten tuotteiden kehittämishankkeet ovat menossa jäihin. Tähän Suomella ei ole varaa juuri nyt.

Nyt tarvitaan täydellinen suunnan muutos. Velaksi kuluttaminen tilanteessa, jossa jo nyt koko kansantalous elää yli varojen, syventäisi entisestään talouden alamäkeä. Nyt on investoitava osaamiseen, uusiin tuotteisiin, tulevaisuusinvestointeihin ja yritysten työllistämiskynnyksen madaltamiseen. Koko Suomesta on huolehdittava.

Näiden asioiden julkinen rahoitus, jopa lisävelalla, on mahdollista, jos samalla voidaan sopia sellaisesta laajasta yhteiskuntasopimuksesta, jolla sitoutuisimme tekemään jatkossa entistä enemmän ja tehokkaammin, jolla palauttaisimme kilpailukyvyn. Syömävelan ottaminen on tässä tilanteessa kauhistus. Tulevaisuuteen, uusiin tuotteisiin ja tulevaisuusinvestointeihin lisäsatsaaminen on täysin välttämätöntä.

Härskimpää se ei voisi olla!

Perjantai 8.8.2014

Valtiovarainministerin esitys ensi vuoden talousarvioksi on Keski-Suomelle suoranainen tyrmistys. Rinne lupaa suurieleisesti ”runsaasti lisärahaa liikennehankkeisiin”.  Koko Suomen ylivoimaisesti täkein ja kiireisin hanke, 4- tie, uhkaa kuitenkin jäädä ilman rahaa. Jo vuodelle 2012 – 13 alun alkaen alkurahoitettavaksi kaavaillun 4-tien edelle hallitus ajaa nyt joukon uusia kohteita. Kaiken lisäksi hallitus sitoutuu samalla lähes miljardin euron suurhankkeisiin pääkaupunkiseudulle.

Stubbin hallitus on edeltäjänsä Kataisen kabinetin tavoin unohtamassa monet maakunnat, erityisesti Keski-Suomen. Nyt on pakko kysyä, mitä ovat tehneet maan hallituksessa liikenneministerinä vielä äsken toiminut Henna Virkkunen, peruspalveluministeri Susanna Huovinen ja miksei myös Lauri Ihalainen. Maakunnan väellä on oikeus ja velvollisuus kysyä myös maakunnasta olevien ministereiden toimien perään.

Ministeri Rinne korostaa, kuinka hän esittää lisää rahaa perusväylänpitoon, eli lähinnä alemmanasteen ja pienempiin tiekohteisiin. Ministeri Huovinen sanoo, että Keski-Suomeenkin voitaisiin saada siitä pientä peruskorjausrahaa. Tämä on suorastaan surkuhupaisaa, kun muistetaan, että hallitus ensin esitti samaisesta perusväylästön rahoituksesta 100 miljoonan euron leikkauksen. Jos näihin pohjiin nyt tuleekin 50 miljoonan lisäys, jäljelle jää kuitenkin samaisen 50 miljoonan leikkaus vuodelle 2015.  

4- tien ohella akuutti korjauskohde on jo pitkään ollut kantatie 77 välillä Viitasaari-Keitele. Sekään ei sijoitu nimeltä mainittujen kehittämishankkeiden joukkoon.  Se rahoitettaneen perustienpidon rahoilla. Parempi niin kuin ei lainkaan, vaikka vaara tällöin on, että se syö muutoinkin olemattoman vähäistä maakunnan perustienpidon rahoitusta.

Pakko on kysyä myös, missä maailmassa Stubbin hallitus ja sen hallinto elää.  Liikenneministeriön edustajan Mikael Nybergin kommentti Keskisuomalaisessa puhuu puolestaan: ” 4- tien rahoituksessa tarvitaan ensin Metsä Fiberiltä lopullinen päätös ennen kuin asiasta voidaan käydä lopulliset neuvottelut”.  On uskomatonta, että ministeriössä ei tiedetä, että kaikissa oloissa 4- tien remontti on välttämätöntä! Keski-Suomen liiton ja maakunnan kuntien kaikissa mahdollisissa kannanotoissa kohde on vuosien ajan ollut ykköshanke.  

Turun telakkaratkaisusta

Maanantai 4.8.2014 klo 14:34

Työ- ja elinkeinoministeriön johto ansaitsee tunnustuksen osuudestaan ratkaisuun, jolla saksalainen telakkayhtiö Meyer Werft ja Suomen Teollisuussijoitus Oy ostavat korealaiselta STX:lta Turun telakan.

Valtiolta puuttui alun perin rohkeus nopeampaan etenemiseen ja valtion mukaan tulemiseen asiassa. Nyttemmin ja Suomen Teollisuussijoituksen avulla valtio on vähenmistöosuudella mukana ja hyvä niin. Näin menetellään muuallakin Euroopassa ja muissa markkinatalousmaissa. Silloin, kun kansallisesti tärkeästä teollisuudesta on kysymys, silloin valtion on oltava järjestelyissä vahvasti ja rohkeasti mukana.

Meyer Werft on hyvin menestynyt perheyhtiö. Erittäin toivottavaa on, että yhtiö enemmistöomistajana on valmis kehittämään Turun telakkaa "täysimittaisena telakkana" eikä oman telakkansa alihankkijana tai kokoonpanijana. Ministeri Vapaavuoren ilmoitus 12 000 henkilötyövuodesta näyttäisi toteuttavan tämän toiveen. Telakan tulevaisuuden varmistaminen on hyvä asia sekä tuhansille alan ammattilaisille että sadoille pk-yrityksille.