Talousvaliokunnan saatava pääministeriltä selvitys Venäjä-pakotteista

Share |

Keskiviikko 30.7.2014


EU:n eilen päättämien Venäjä-pakotteiden vaikutuksista Suomelle on saatu keskenään hyvin ristiriitaisia arvioita.

Pääministeri Stubb sanoi eilen, että pakotteilla ei ole suurta vaikutusta Suomelle. Useiden asiantuntijoiden ja elinkeinoelämän edustajien näkemykset olivat päinvastaisia.

Ilmeinen vaara on, että pahimmillaan kysymys on Suomen talouden kannalta miljardien eurojen mittaisista kielteisistä vuosivaikutuksista. EU- maista juuri Suomella on Venäjän kanssa ylivoimaisesti eniten yhteistä rajaa. Venäjän osuus Suomen kaupasta, noin 10 prosenttia, on enemmän kuin yhdenkään  toisen läntisen EU-maan.

EU:n päättämien pakotteiden ja Venäjän ennen pitkää toteuttamien vastatoimien suorat ja välilliset vaikutukset saattavatkin osoittautua  meille suhteellisesti ottaen useimpia muita EU-maita raskaammiksi.

Tästä kielii selvästi se, että pakotteiden ulkopuolelle jäävät monet, muun muassa Saksalle ja Ranskalle tärkeät Venäjä-yhteistyön alat. Nämä maat ovat huolehtineet muista EU-maista piittaamatta siitä, että niiden kahdenkeskisiä elintärkeitä  taloustoimia Venäjän kanssa ei juuri horjuteta.

Välttämätöntä mielestäni on, että EU ja Suomi sen mukana reagoi myös pakottein Venäjän suuntaan. Onko toimien sisältö ja kohtaanto kaikkien EU- maiden kannalta tasapuolinen ja oikeudenmukainen, on kokonaan toinen kysymys. "Maksaa mitä maksaa -linja" ei voi olla läpihuutojuttu Suomen kannalta.

Eduskunnan olisikin syytä saada pikimmiten tarkempaa selvyyttä pakotteiden vaikutuksista Suomen taloudelle ja siitä, miten hallitus on toiminut pakotteiden sisällöstä päätettäessä. Pääministeri sanoi, että vaihtoehtoja ei ole, vaikka monien  muiden EU-maiden kohdalla niitä tuntuu olevan.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtajana pyrin lähipäivien aikana selvittämään mahdollisuudet siihen, että Suomen kauppaa, teollisuutta ja vientiä keskeisesti käsittelevä talousvaliokunta kutsuttaisiin koolle ensi tilassa.

Valiokunnan olisi mielestäni erittäin suotavaa saada selvitys pääministeri Stubbilta ja Venäjä-kaupan asiantuntijoilta pakotteiden vaikutuksista Suomen ja Venäjän kauppaan ja Suomen koko talouteen. Pakoteratkaisujen ulkopoliittiset  ja eurooppapoliittiset asiat kuuluvat muille valiokunnille.

Venäjän toimia ei voi pitää hyväksyttävinä. Vastuullisten on kuitenkin tehtävä kaikkensa, jotta pakotteiden vaikutukset Suomen talouteen ja työllisyyteen minimoidaan ja Suomen etua puolustetaan.