Onko Stubbin hallituksella enää oikeutta?

Share |

Sunnuntai 27.7.2014


Suomalaiset ansaitsevat meneillään olevan hienon kesän. Me emme sen sijaan ansaitse hallitusta, jonka taival näivettää kuukausi toisensa jälkeen kansakunnan hyvinvointia.

Suomen talous on nyt supistunut kohta kolme vuotta. Vienti ja teollisuustuotanto ovat laskeneet. Yhtäjaksoisessa kasvussa ovat vain työttömien ja julkisen velan kasvu. Maailmanpankin keväisen tiedotteen mukaan koko maailmassa vain muutaman maan talous on yhtä alavireisessä kunnossa kuin Suomen.

Kysymys mielestäni kuuluu, onko Suomella varaa kokoomusjohtoisten hallitusten jatkamiseen - hallitusten, jotka uskovat enemmän mielikuvien voimaan kuin tekoihin!

Viimeisin rujo todistus hallituksen saamattomuudesta jäi lämpimän sään varjoon. Kysymys on työttömyyden harppauksenomaisesta kasvusta. Työttömien määrä lisääntyi vuodessa työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koko maassa noin 35 000 henkilöllä.

Eikä parempaa kerrottavaa löytynyt liioin nuorten työllisyydestä. Alle 25-vuotiaiden työttömyys lisääntyi vuodessa 5000 eli 10 %:lla. Ja tämä kaikki tapahtui hallituksen mainostaman nuorisotakuun voimassa ollen.

Kohta po. työllisyystilastojen jälkeen on kuultu jo uusia synkkiä työpaikkojen menetyksiä. Hallituspuolueita yhdistää vain käsitys yhteiskunnallisen keskittämisen tärkeydestä. Ja juuri keskittäminen on myrkkyä niille asioille, joista Suomen uusi nousu voisi tulla, maan eri osissa olevien luonnonvarojen ja osaamisen maksimaaliselle hyödyntämiselle ja pk-yrittäjyyden rohkaisemiselle.

Hallituksen olisi ensi töikseen korjattava biotaloutta syrjivät virheensä ja ryhdyttävä todellisiin toimiin uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan teollisuuden ja energiatalouden voimistamiseksi. Rohkaisua tarvitaan myös kaivannaisteollisuuden malmien jalostamiseksi pitkälle uusiksi tuotteiksi. Ellei Suomen hallitus toimi asiassa, kohta myös malmien jalostaminen on ulkolaisten investoijien omistuksessa. Luonnonvarojen hyödyntämisen ja tasapainoisen aluekehityksen nimissä hallituksen tulee kohdistaa infrahankkeet tukemaan tasapuolisemmin koko Suomen tarpeita.

Yksi yksityisten investointien liikkeelle saamisen tärkeistä kysymyksistä on yritysten, erityisesti pk- yritysten tarvitsema rahoitus. Yrityksiltä vaadittavat lainojen vakuudet kasvavat sitä mukaan kuin yritysten vakuusvarannot ohenevat. Valtion on tällaisessa tilanteessa huolehdittava siitä, mistä markkinavoimat eivät vastuuta kanna. Valtion on otettava omalla riskillään paikattava yritysten vakuuspuutteita silloin, kun kannattavasta yritystoiminnasta on kysymys.