Palvia -metsäenergiapäivässä

Share |

Perjantai 25.7.2014


Suomessa on mahdollisuudet lisätä metsäenergian käyttöä seuraavan parin vuosikymmenen kuluessa yli 20 milj m3:lla. Kun varsinaista energiapuuta käytetään tällä hetkellä noin 8 – 9 milj m3:lla, 2030 – luvulle tultaessa määrä voi nousta jo 20 milj m3:een.

Puun energiakäytön suurin osuus syntyy tänään metsäteollisuuden käyttämän puun sivuvirroista, kuorista, liemistä, purusta jne. Lähes puolet Suomen metsien noin 55 milj m3:n vuosihakkuista suuntautuu tänään jossakin vaiheessa energiakäyttöön.

Metsien kestävä käyttö mahdollistaa jo tänään yli 70 milj m3:n hakkuut. Suomen teollisuus- ja muu talouspolitiikka on kyettävä virittämään niin, että nämä uusiutuvat luonnonvarat kyetään myös hyödyntämään. Tällöin teollisuuden puunkäytön energiaan ajautuvat sivuvirrat voisivat lisääntyä nykyisestään noin 10 milj m3:lla vuodessa.

Metsäenergian käytön lisääntyminen näin yhteensä yli 20 milj m3:lla merkitsee noin 40 TWh/v suuruista puupohjaisen energian lisääntymistä. Määrä vastaa yli miljoonan suomalaisen vuotuista sähkön ja lämmön kulutusta. Valtaosa lisäyksestä olisikin yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa, mutta nopeasti enenevässä määrin myös nestemäisiä polttoaineita ja biokaasua.

Puuenergian käytön kuvattu lisääminen korvaisi fossiilisia, päästöjä aiheuttavia raaka-aineita, ennen muuta hiiltä ja öljyä. Se taas keventäisi Suomen laskua eurooppalaisesta päästökaupasta. Kuvattu lisäys antaisi työtä lähes 10.000 suomalaiselle ja tasapainottaisi kauppatasetta 1- 2 miljardia euroa.

Uusiutuvan puuenergian, ennen muuta energiapuun lisääminen edellyttää kuitenkin, ainakin toistaiseksi, tukijärjestelmiä. Tätä taustaa vasten on täysin käsittämätöntä, että Kataisen hallitus heikensi vuoden 2013 alusta lukien kotimaisen bioenergian kilpailukykyä. Se johti kivihiilen vyöryyn Suomeen, kauppataseen alijäämän syvenemiseen sadoilla miljoonilla euroilla sekä noin tuhannen suomalaisen työpaikan menetykseen. Virheellinen ratkaisu tulisi korvata ensi tilassa.