Suomi tarvitsee uuden aluestrategian

Share |

Sunnuntai 4.5.2014


Kataisen hallituksella tuntuu olevan käsitys, että Suomen selviytyminen taloudellisesti jaloilleen onnistuu vain keskittämällä.  

Maaseutu-Suomen unohtaminen liikenne- ja vesihuoltohankkeissa,  monet maataloutta koskevat leikkaukset, elinkeinoelämää tukevien resurssien, asuntorahoituksen ja useimpien valtion omien palvelujen keskittäminen sekä tuoreimpana esimerkkinä kuntien valtionosuusuudistus puhuvat puolestaan.

Samalla kun hallitus on sitoutunut pääkaupunkiseudun liikennehankkeissa uusiin miljardiluokan menoihin, samalla yksityisteiden valtionosuudet kutakuinkin lakkautetaan ja alemmanasteisesta päätiestöstä leikataan 100 miljoonaa euroa vuodessa. Samalla kun pääkaupunkiseudun asumisen edellytyksiä kohennetaan erityisrahoituksella, samalla maaseudun vesihuoltohankkeiden valtionavut aiotaan lopettaa ja ARA:n rahan saaminen maaseudulle vaikeutuu entisestään.

Kun yliopistojen pääomitukseen osoitetaan 75 miljoonaa useampana vuonna lisää, lukion ja ammatillisen koulutuksen resursseista leikataan260 miljoonaa euroa. Maaseudun kannalta suurten mahdollisuuksien bioenergiaa hallitus korvaa kivihiilellä. Listaa voisi jatkaa. Kataisen hallituksen usko keskittämiseen on horjumaton.

Metsä Groupin Äänekosken suurhanke osoittaa, että tosiasiassa modernin Suomen uudet mahdollisuudet liittyvät monilta osin juuri maaseutu-Suomeen, sen raaka-aineisiin ja siellä tapahtuvaan jalostustoimintaan. Suurhankkeet voisivat osaltaan synnyttä oikein toimien paljon uusia mahdollisuuksia maaseudun pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Oma lukunsa on bioraaka-aineiden rajaton kysyntä uusiutuvan energian lähteenä.

Metsä Groupin hankkeen valossakin Suomi tarvitsee alueelliselle kehittämiselleen tähän aikaan istuvan aluestrategian. Koko Suomen voimavarat on nostettava uuden menestyksemme perustaksi.

Erityisesti maaseutu- Suomen kannalta bioraaka-aineella, puhtaalla ruoalla, päästöttömällä energialla, monipuolisella pk- yrittäjyydellä, malmien kestävällä hyödyntämisellä ja puhtaalla luonnolla tulee tällaisessa ohjelmassa olla keskeinen sija. Toimivat palvelut ja liikenneyhteydet ovat sen rakenteellinen kulmakivi.