Suomen aluerahoitus alas - EU:n ylös!

Share |

Lauantai 12.4.2014


Euroopan unionin yhteisen talousarvion menoista alue- ja rakennepolitiikka sekä maatalous/maaseutupolitiikka vievät kumpikin noin kolmanneksen.

Alue- ja rakennepolitiikkaan käytetään kuluvan vuoden alusta alkaneella seitsemän vuoden mittaisella ohjelmakaudella noin 350 miljardia euroa.  

EU:n  alue- ja rakennepolitiikka tähtää erityisesti unionin heikompien alueiden kehittämiseen sekä alueen kilpailukyvyn ja kasvun vauhdittamiseen.

Suomi maksaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan menoista seitsemässä vuodessa noin 4 miljardia euroa. Suomen oman alue- ja rakennepolitiikan rahoittamiseksi saamme samassa ajassa takaisin noin 1,2 – 1,3 miljardia euroa. Suomi on EU:n alue- ja rakennepolitiikan erittäin suuri nettomaksaja. Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna aluerahoituksen nettomaksuosuutemme kasvoi merkittävästi.   

Syy Suomen aseman heikentymiseen on neuvottelutuloksessa. Suomen hallitus hyväksyi sen, että harvan asutuksen painoarvo EU:n aluerahojen jaossa puolittui. Euroopan harvimmin asutun maan kannalta tämä pienensi Suomen saantoa tuntuvasti. Tämän ohella asiaan vaikutti myös uusien jäsenmaiden liittyminen unioniin.

Kataisen hallitus on ajanut muutamassa vuodessa alas Suomen oman aluepoliittisen rahoituksen. Sellaista ei valtion talousarviossa enää ole kuin muutama miljoona euroa vuodessa. Valtion budjetista löytyy enää vain sen verran kansallista rahaa, että pystymme vastaanottamaan EU:sta meille luvatun vähenevän rahoituksen.

Tänään voidaan sanoa, että Suomi rahoittaa muun EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa runsaasti enemmän kuin Suomen omaa varsinaista aluepolitiikkaa. Esimerkiksi alueperusteisiin yritystukiin käytetään Suomessa julkista rahaa nyt vähemmän kuin juuri missään muussa EU- maassa.  Kehysriihessään hallitus päätti kaiken lisäksi lopettaa maakunnan kehittämisrahan.    

Kataisen hallituksen aikana Suomen aluekehitysrahoituksessa on siis ollut selvä suunta. Rahoitamme unionin aluekehitystä yli kolme kertaa enemmän kuin sieltä saamme. Samaan aikaan Suomen omien heikompien alueiden rahoitus on ajettu alas. Suunta on väärä.