Sote -ratkaisu voi nyt syntyä - hallituksen taivuttava!

Share |

Sunnuntai 16.3.2014


Kuntien lausunnot hallituksen sote -esityksestä osoittavat selvän suunnan, mistä ratkaisu voi syntyä. Palveluiden järjestäminen kuntien aidolla yhteistyöllä, ensisijaisesti kuntayhtymä-pohjalla, saa lausunnoissa vahvan tuen. Tämä on myös keskustan kanta.

Jos Kataisen hallitus on nyt valmis taipumaan, ratkaisu voi löytyä nopeastikin. Hallituksen tulisi luopua suunnitelmistaan antaa sote -palvelujen järjestäminen pääsääntöisesti ns. isäntäkunnille, joilta muut kunnat ostaisivat palvelut.  Tämän mallin perustuslainmukaisuutta ovat monet perustuslakiasiantuntijat epäilleet.

Kuntien on nykyisten sairaanhoitopiirein tapaan voitava muodostaa maakunnallisesti tai alueellisesti yhteinen kuntayhtymä, joka vastaa erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhoidosta ja vaativimmasta sosiaalitoimesta. Mikäli maakunnan kunnat päätyisivät yksimielisesti antamaan sote -palvelujen järjestämisvastuun vastuukunnalle/isäntäkunnalle, voisi sellainen menettelyn olla mahdollista. 

* *

On ymmärrettävää, että sote -kannan muuttaminen on hallitukselle ja sen sote-vastuuministereille vaikea asia. Näillä ministereillä on kuitenkin vastuu myös siitä, jos uudistusta ei synny. Yritys rakentaa sote -uudistus ideologisin perustein, koko muusta Euroopasta poiketen, suurimpien kuntien isännyyden varaan, ei toimi Suomessakaan. Sen tunnustaminen olisi nyt viisauden ja asiassa onnistumisen alku.

* *

Toivoa sopii, ettei kuntayhtymämallin nimi vaikeuta tällaisen yhteistyön hyväksymistä. Uskon, että vaikka poliittisessa keskustassa mallia kutsutaankin maakuntamalliksi, kelvollisia nimiä on toki muitakin. Tärkeintä on nyt, että kansalaisten terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluja päästään parantamaan ja tekemään se vielä tavalla, joka säästää mittavasti veronmaksajien varoja.