Tulanne muuttunut radikaalisti

Share |

Tiistai 4.3.2014


On hyvä, että eduskunnan Fennovoimalle vuonna 2010 myöntämä periaatepäätös ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi tuodaan eduskunnan uudelleen käsiteltäväksi. Niin moni asia näyttää muuttuneen sitten vuoden 2010 hakemuksen, että uusi käsittely on välttämätön.

Jo kohta EON:n jätettyä Fennovoiman ydinvoimalahanke kävi selväksi, että laitostoimittajaksi on valikoitumassa yhtiö, joka ei ollut Fennovoiman alkuperäisessä hakemuksessa mukana. Lisäksi laitoksen kokokin on muuttunut hakemuksessa esitetystä.

Kun edellä sanotun lisäksi Fennovoiman ylivoimaisesti suurimmaksi omistajaksi näyttäisi olevan tulossa juuri laitostoimittaja, on lain tarkoittama yhteiskunnan kokonaisetu arvioitava uudelleen.

Hallituksen käsityksen mukaan yhteiskunnan kokonaisetu voitaisiin arvioida kerran käsitellyn ja hyväksytyn periaatepäätöksen jatkokäsittelynä. Ydinenergialaki ei käsittääkseni kuitenkaan tunne kerran käsitellyn periaatepäätöksen jatkokäsittelyä. Mielenkiintoista on nyt kuulla juridinen arvio siitä, onko ja millä perusteella esitetty "jatkokäsittely" mahdollista. 

Mikäli tällainen ei ole mahdollista, tulisi hankkeesta jättää kokonaan uusi periaatepäätöshakemus ja käsitellä se nopeasti.