Vihreät vastuuseen hiilipolitiikasta - Suomen sitouduttava uusiutuvan 50 %:n lisäämiseen

Share |

Lauantai 8.2.2014 klo 13:51


Vanhasen hallitus uudisti Suomen energiapolitiikan perin pohjin. Uusiutuvan energian edistämisestä ja päästöjen vähentämisestä ja rahoituksesta säädettiin lailla. Kivihiilen käyttö kääntyi laskuun. Uusiutuva nosti päätään ja alan teollisuus, muun muassa biopolttonesteiden valmistus, saatiin vahvaan kasvuun.

Kataisen hallitus on kääntänyt tämänkin asia nurin kurin. Se heikensi viime vuonna kymmenillä prosenteilla kotimaisen energian kilpailukykyä ja avasi ovet kivihiilen vyörymiselle Suomeen. Nyt kymmenet kivihiilen käytöstä kerran jo liki luopuneet polttavat sitä vauhdilla.

Suomeen tuotiinkin viime vuonna lähes puolella miljardilla eurolla kivihiiltä. Se on myrkkyä Suomen kauppataseelle. Se vie työpaikkoja tuhansilta suomalaisilta. Se aiheuttaa paljon päästöjä. Ja kaiken tämän keskellä suomalainen energiapuu mätänee metsään. Kivihiilen suosiminen on pannut kaikki puun ja turpeen käyttöön perustuvat energiahankkeet jäihin.

Tämä tapahtuu Vihreiden ollessa hallituksessa ja ympäristöministeripuolue! Vihreiden ministerin johdolla kaavaillaan toisaalla uusia suojelunormia metsän normaalille käytölle ja levitetään ovat auki Uralin takaa kaivettavan kivihiilen käytölle toisaalla.

Kataisen hallituksen on peruttava ensi tilassa toimensa, joilla se on suosinut kivihiiltä kotimaisen energian kustannuksella. Nykyisellä hiiltä suosivalla linjalla Suomi ei kykene kantamaan omaa osuuttaan liioin EU:n uusistaenergia- ja ilmastolinjauksista.

Muutoinkin näyttää siltä, että Suomi ei haluakaan Kataisen hallituksen johdolla kuulua uusiutuvan energian johtaviin maihin.

EU:n komission valmistellessa unionin ilmasto- ja energialinjauksia vuoteen 2030 on Suomen hallitus, monista muista Euroopan maista poiketen ilmoittanut, ettei se kannata uusiutuvan energian lisäämiselle maakohtaisesti velvoittavia tavoitteita vuoteen 2030 mennessä. Velvoitteiden kannalla ovat olleet muun muassa Saksa ja Ranska.

Suomen tulee asettua tukemaan uusiutuvan energian osuuden nostamista unionin alueelle 30%:iin. Tähän pääsemiseksi jäsenmaille on osoitettava sitovat maakohtaiset osuudet. Suomi kykenee sitoutumaan 50 %:n velvoitteeseen.

Suomi on suhteellisesti Euroopan ylivoimaisesti metsäisin maa ja meillä on mahtavat mahdollisuudet uusiutuvan energian lisäämiseen. Suomen tuleekin sitoutua siihen, että nostamme uusiutuvan energian osuuden ja energiaomavaraisuuden vuoteen 2050 mennessä yli 50 %:n. Liikenteessä uusiutuvien energialähteiden ja sähkön osuus on nostettava yli 40 %:n.

Näillä toimin Suomi kykenisi vähentämään CO2 päästöjä ei- päästökauppasektorilla noin 50 % kolmessa vuosikymmenessä. Sitoutumalla vahvasti uusiutuvaan energiaan Suomi auttaisi myös suomalaisen energiateknologian kehittymistä. Siitä esimerkkeinä ovat jo muun muassa Neste Oilin, Fortumin ja ST1:n kehittämät uudet tuotteet ja uusi tuotanto.