Komissiolta laihahko kompromissi

Share |

Torstai 23.1.2014 klo 12:32


Komissiolta laihahko kompromissi-

       Suomen sitouduttava uusiutuvan nostamiseen yli 50%:n!

Komission julkistama ilmasto- ja energiapaketti on laihahko kompromissi linjaukseksi erimielisen EU:n tavoitteiksi vuodelle 2030.

Komissio esittää maakohtaisesti sitovaa tavoitetta vain päästöjen vähentämiselle. Muun muassa Saksan, Ranskan ja Italian kannoista poiketen komissio ei esitä kuitenkaan uusiutuvan energian lisäämiselle maakohtaisesti sitovia tavoitteita, unionikohtaisesti kylläkin.

Päästöjen vähentäminen vuoteen 2030 mennessä 40 %:lla vuoden 1990 tasosta ei ole kovin kunnianhimoinen tavoite, kun vuonna 2050 tavoitellaan jo 85 %:vähennyksiä. Lisäämällä rohkeasti uusiutuvia, päästöttömiä energiavaihtoehtoja, Suomella ei ole mitään vaikeuksia täyttää 40 %:n vähennysvelvoitteita. Mahdollisuutemme voisivat yltää pitemmälle. Sellaisen ehtona olisi kuitenkin, että kaikki EU- maat olisivat mukana ja muukin maailma sitoutuisi mittavampiin päästövähennyksiin. Jo 40 %:n velvoitteen täyttämisessä tulee kuitenkin huomioida energiaintensiivisen teollisuuden tarpeet. Sen on päästävä taakanjaossa vähemmällä.  

Hyvää komission esityksessä on se, että komissio kuitenkin tähtää uusiutuvien vaihtoehtojen mittavaan lisäämiseen koko unionin alueella.  Toivomukseni olisi, että tämä 27 %:n unionitavoite kuitenkin jyvitettäisiin maakohtaisesti sitovaksi. Käytännössä sanottu 27 %:n tavoite merkitsisi noin 50 %:n uusiutuvan tavoitetta Suomelle. Suomella on kaikki mahdollisuudet tuon tavoitteen ylittämiseen vuoteen 2030 mennessä. Siihen sitoutuminen merkitsisi vuositasolla 1- 2 miljardin kohennusta kauppataseeseemme, kymmeniä tuhansia työpaikkoja Suomeen ja vauhditusta puhtaan teknologian teollisuudellemme. 

Riippumatta siitä, tuleeko uusiutuvan edistämisestä maakohtaisesti sitova vai ei, Suomen tulee omassa lainsäädännössään sitoutua hoitamaan oma osuutemme. Käytännössä EU:n sanotun 27 %:n tavoite merkitsee siis noin 50%:n  osuutta uusituvalle energialle Suomessa vuoteen 2030 mennessä.