Keski-Suomen työttömyyskatastrofi vaatii pikahoitoa

Share |

Tiistai 21.1.2014 klo 16:03


TEM:n uusin, vuoden vaihteen tilanteesta kertova työllisyyskatsaus on Keski-Suomelle synkkää kertomaa. Maakunnan 16,9 %:n työttömyysastetta selvästi huonompi oli tilanne vain Talvivaaran ongelmista kärsivässä Kainuussa 18,2%. Lapin lukemat olivat meidän luokkaa, 17,1 %.

Keski-Suomen tilanne on heikennyt nopeimmin koko maassa. Sitten 1990- luvun alun muutaman vaikeimman vuoden Keski-Suomen työllisyystilanne ei ole ollut kertaakaan näin huono. Saarijärven lukemat ylittivät jo 20 %. Lähes yhtä vakava on tilanne Äänekoskella ja eräillä muillakin paikkakunnilla.

Jyväskylän työttömyysaste,17,4 % on maan suurten kaupunkien heikoin. Perää pitää myös Jyväskylän seutu. Nuorisotakuun riittämättömyydestä puhuu se, että työttömien nuorten alle 25 -vuotiaiden määrä on kasvanut vuoden aikana Keski-Suomessa lähes 600:lla. Yhtä avointa työpaikkaa kohti maakunnassa on muuhun maahan verrattuna kaksinkertainen määrä työnhakijoita.

Näköpiirissä olevat investoinnit tai valtion normaali työohjelma eivät paranna maakunnan tilannetta riittävästi. Päinvastoin, etenkin palvelualoilla on odotettavissa työpaikkojen edelleen vähenemistä. Keski-Suomi tarvitsee nyt nopeavaikutteisen työllistämisohjelman. ELY- keskuksen, Keski-Suomen liiton, kuntien ja elinkeinoyhtiöiden on koottava sellainen kokoon ensi tilassa.

Keski-Suomella on ollut ja on tässäkin tilanteessa kasapäin hankkeita esittää maan hallituksen rahoitettavaksi. Tällä kertaa hallituksen on myös osoitettava rahoitus välttämättömimpään. Perjantaina kokoontuva maakunnan liiton hallituksen ja kunnanjohtajien on syytä linjata asia.

 

Vaikeutunut työllisyys ja työvoimatoimiston voimavarojen riittämättömyys ovat johtaneet myös siihen, että työttömien lakisääteisen työttömyysturvan saaminen viivästyy. Te- toimiston lausunnon saamiseen voi mennä jopa 7 – 8 viikkoa, kun laki määrittelee maksimiajaksi 30 päivää. Tilanne loukkaa työttömien oikeusturvaa ja se on korjattava ensi tilassa.