Sitä luultiin huonoksi vitsiksi!

Share |

Tiistai 7.1.2014 klo 14:38


Monille vähänkin pitempään kunta-asioita seuranneelle Kataisen hallituksen kuukausien takainen linjapäätös mahdollisuudesta kuntien pakkoliitosten tekemiseksi vaikutti huonolta vitsiltä. Tuollaista johtopäätöstä vahvisti se, että tiettyjen olosuhdetekijöiden ohella kaupunkiseutujen pakkoliitokset pohjattaisiin seudullisiin kansanäänestyksiin tavalla, jota Suomen historia tai perustuslaki eivät tunne.

Vaikka Suomen Kuntaliittokin on perinteisesti tyrmännyt kuntien pakkoliitokset, ministeri Virkkusen johdolla asiaa on kuitenkin lehtitietojen mukaan viety eteenpäin. Kehitelty pakkoliitosmalli kansanäänestyksineen on ajateltu hallituksen viimekätiseksi aseeksi kuntaliitosten aikaan saamiseksi.

Tietyissä oloissa vaikkapa Muuramen tai Petäjäveden liittämisestä Jyväskylään voitaisiin siis valtioneuvoston vaatimuksesta järjestää molemmissa kunnissa kansanäänestys. Sitten äänet laskettaisiin yhteen. Asukasluvultaan kymmeniä kertoja suurempi kunta saisi sanella onko pienemmällä elämisen oikeutusta.

Kysymys on kansanäänestyksen käyttämisestä mitä todennäköisemmin perustuslain vastaisen puuhailun välineenä. Jos ei tällainen pakkoliitosarkkitehtuuri loukkaa kunnan itsehallinnollista asemaa, niin mikäs sitten! Minun on vaikeaa uskoa, että Suomen Kuntaliittokaan voisi hymistellen hyväksyä menettelyä.

Perustuslaillisuuden rajojen kolkuttelu ei ole tuntematonta hallituksen toisenkaan jännitysnäytelmän, sote-hankkeen tiimoilta. Eduskunnan toiseksi viimeisenä työpäivänä Joulun alla ministeri Huovisen päävastuulla oleva sote-uudistus sai uusimman mallinsa. Se tosin noudatteli ns. Orpon työryhmän esityksiä isäntä-renki- malleineen.

Ministeri kertoi, että esitys lähtee nyt lausunnolle kuntiin. Samaan aikaan oikeusministeri Henriksson sanoi, että ehdotukseen saattaa liittyä perustuslain kanssa ristiriidassa olevia kohtia. Lausunnolle on siis lähdössä esitys, jonka kiistattoman perustuslainmukaisuuden asettaa vähintäänkin kyseenalaiseksi Kataisen hallituksen oma oikeusministeri.

Miten ihmeessä kunnat lausunnonantajina voivat menetellä tällaisen ehdotuksen kanssa? Mielestäni kuntien etujärjestön on myös tässä asiassa tiedostettava tehtävänsä. Jos kuntapäättäjien odotetaan lausuvan maan hallituksen valmistelussa olevista asioista, kyllä lausuttavan asian sisällön pitää olla ensin yksiselitteisesti perustuslainmukainen. Muista näkökohdista voivat valtion ja kuntien päättäjät puolueittain ja puolueiden sisälläkin olla ymmärrettävästikin erimielisiä.