Työllisyyslupaukset petetty, Suomen näivettymiskierre pahenee

Share |

Tiistai 26.11.2013


Kataisen hallitus lupasi painaa työttömyyden viiteen prosenttiin.

Toinen päähallituspuolue SDP asetti ennen viime eduskuntavaaleja tavoitteeksi 100 000 uutta työpaikkaa ja nimesi varsinkin nuorisotyöttömyyden nujertamisen kynnyskysymykseksi.

Tuoreet tilastot osoittavat, että annetut lupaukset on petetty. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste on nyt 7,4 prosenttia.

Suomen työllisyyskehitys kulkee kaikilla mahdollisilla mittareilla entistä huonompaan suuntaan. Työttömien määrä kasvaa, työllisyysaste laskee, avoimet työpaikat vähenevät, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys sekä lomautettujen määrä lisääntyvät.

Työpaikkalisäystä on tapahtunut merkittävämmin vain kuntasektorilla ja vähäisessä määrin valtion palveluksessa. Samaan aikaan yksityisellä sektorilla, jonka menestyksestä julkisen sektorin selviytyminen riippuu, työpaikat ovat vähentyneet vuodessa yli 40 000:lla.

Erityisen huolestuttavaa on, että hallituksen nuorisotakuumalli on osoittautunut ennakkoepäilyjen mukaiseksi. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on noussut 6 000:lla ja pitkäaikaistyöttömien määrä peräti 16 000 henkilöllä.

Surkeat työttömyysluvut ovat linjassa parin viikon takaisten kokonaistaloutta kuvaavien tilastotietojen kanssa. Suomen kansantuote ja erityisesti teollisuustuotanto supistuu ja vienti vähenee. Sekä julkinen että koko kansantalous ovat alijäämäisiä.

Näin ei voi jatkua. Näivettymiskierre on katkaistava. Tarvitaan pitkävaikutteisia rakenneuudistuksia, joista hallituksen on tarkoitus päättää perjantaina. Ne eivät yksin riitä. Nyt ja heti tarvitaan myös nopeavaikutteisia ratkaisuja. Työllisyyttä on parannettava tässä ja nyt.

Yritysten rahoituksen pullonkaulat on poistettava. Investointeihin on kannustettava.  Erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisen osoite on käännettävä julkiselle sektorille työllistämisestä yrityksiin työllistämiseen. Pikaisesti auttavia asioita olisivat yritysten sivukulujen määräaikainen keventäminen ja koulutuksen leikkausten peruminen.

Suomi tarvitsee nopeasti myös kansallisen teollisuusstrategian ja yrittäjyysohjelman.