Uudet työllisyysluvut kertovat karua kieltä

Share |

Torstai 27.6.2013 klo 9:12


Suomen talous jatkaa jyrkkää sukellusta nyt myös työttömyysluvuilla mitaten. Tilastokeskuksen luvuilla työttömyys nousi jo yli 300.000 työttömön eli 10,8 %:iin. Suurta lisähuolta aiheuttaa nuorisotyöttömyyden radikaali paheneminen.

Työttömyyden ohella synkästä suunnasta kertoo myös se tosiasia, että sitten 1990- luvun laman työllisten määrä on supistunut vuositasolla vain vuoden 2009 talouden syöksyssä nopeammin kuin nyt taakse jääneen vuoden kuluessa.

Suomen talous on ajautunut näivettymiskierteeseen. Synkän työllisyys- ja työttömyyskehityksen ohessa kansantuote supistuu ja erityisesti vienti on jo romahtanut. Viennin vähenemisessä kilpailemme koko EU:n suurimpien menettäjien kanssa. Tästä huolimatta yksikkötyökustannukset nousevat meillä kilpailijoitamme nopeammin. Suomi on ajautunut sitten vuoden 1993 ensimmäisen kerran talouden kaksoisvajeeseen sekä julkisen että koko kansantalouden alijäämään. Olemme ajautumassa Euroopan sairaiden kansantalouksien joukkoon.

Pääministeri Katainen ja valtiovarainministeri Urpilainen eivät voi enää väistää vastuutaan. Hallitus ei voi seisoa tumput suorina. Ensi vuoden alussa voimaan tuleva monilta osiltaan valuvikainen verouudistuksesta ei nyt ole ihmelääkkeeksi.

Hallituksen on nyt korkein aika ottaa vastuu Suomen selviytymisestä. Suomi tarvitsee yhteiskuntasopimuksen, joka auttaa kilpailukyvyn parantamista, työllisyyttä ja vauhdittaa viennin kasvuun. Sellaisen aikaan saamiseksi maahan tarvitaan hallitus, joka kykenee kokoamaan sanotun yhteiskuntasopimuksen.

Nyt tarvitaan pitkä ja vakauttava tuloratkaisu, tarvitaan voimallisia toimia yrittäjyyden kohentamiseksi ja miljardien tulevaisuusinvestoinnit. Kysymys on ennen muuta investoinneista tutkimukseen, kehittämiseen, innovaatioihin, infrastruktuuriin ja investointien vaatimien omien pääomien vahvistamisesta.

Erityisesti puu, puhtaat teknologiat ja kaivos- ja metalliteollisuus tarjoavat mahdollisuuksia kunhan niihin tartutaan.