Helsingin sähkölaskusta iso osa koko maan maksettavaksi

Share |

Keskiviikko 26.6.2013


Hallituspuolueiden voimin eduskunta äänesti läpi hallituksen esityksen uudeksi sähkö- ja maakaasumarkkinalaiksi. Lain monien hyvien pyrkimysten kyljessä hallitus kuljetti läpi myös uuden kantaverkkomäärittelyn.

Kantaverkon pääasiallinen tehtävä on sähkön siirto maan sisällä suurten kulutus- ja tuotantoalueiden välillä. Alue- ja paikallisverkot vastaavat nimensä mukaisesti sähkön alueellisesta ja paikallisesta jakelusta. Kantaverkot ovat korkeajännitteisiä, pääsääntöisesti yi 110 kilovoltin linjoja.

Hallituksen linjauksessa Helsingin niemelle tarvittavat uudet suuret investinnit määritellään kantaverkkoinvestoinneiksi, vaikka ne palvelevat paikallista kulutusta ja vaikka niillä ei ole valtakunnallista sähkönsiirtotehtävää. Esityksensä hallitus perustelee tietyillä teknisillä seikoilla.

Ratkaisua ei voida mitenkään hyväksyä. Kantaverkon siirtokustannuksista, jatkossa siis myös Helsingin paikallisista jakelukustannuksista, vastaavat tulevaisuudessa koko maan kaikki sähkönkäyttäjät.

Keskustaoppositio ei voinut hyväksyä menettelyä. Mielestämme helsinkiläisten kustannuksia ei voi siirtää kooko maan kulutajien maksettavaksi Hangosta Utsjoelle saakka. Sitäkin vastemielisempi päätös oli, kun lakiesitys nostaa maaseutu-Suomessa monin paikon siirtokustannukset lähes kaksinkertaisiksi. Kantaverkkokustannukset ovat asiakkailleen 1/15 paikallisverkkojen siirtokustannuksista.