Sasilla hyvä esitys

Share |

Perjantai 5.10.2012


 

Kimmo Sasin esitys, että eduskunta ratkaisisi Suomen kannan rahoitusmarkkinaveroon, on asian valmisteluvaihe huomioon ottaen erikoinen, mutta kannatettava. Jos ei hallitus kykene näin merkittävässä asiassa nopeaan ratkaisuun, eduskunnan on tehtävä päätös.

Kaavailut rahoitusmarkkinaveron käyttöön ottamiseksi vain osassa Euroopan unionia olisi myrkkyä Suomen talouden tervehdyttämistoimille. Suomen ei tule mennä valmistelupöytiin mukaan, elleivät kaikki muut unionimaat ole siinä mukana.

Saksan ja Ranskan finanssimarkkinoiden kannalta ei kaavaillulla olisi juurikaan merkitystä. Toisin on laita Suomen.

Suomen lähipiirissä olevista maista ainakaan Ruotsi ja Englanti eivät aio ottaa rahoitusmarkkinaveroa käyttöön. Mikäli Suomi tällaisessa tilanteessa lähtisi Saksan ja Ranskan kelkkaan, vaarantaisimme markkinapaikan, Pörssin, säilymisen Suomessa.

Rahoitusmarkkinavero, mikäli se kattaisi vain osan unionista, johtaisi samalla siihen, että tavallisten kotitalouksien sijoitustoimintaan vero kyllä iskisi kovasti , mutta suuret "tukkutoimijat" pystyisivät siirtämään osakekauppansa verottomiin maihin.

Mikäli rahoitusmarkkinavero otettaisiin käyttöön koko Euroopassa, voisi Suomikin silloin olla veromenettelyssä mukana.