Uusiutuvaan energiaan kannattaa sijoittaa

Share |

Sunnuntai 16.9.2012


 Kansanedustaja Mauri Pekkarinen

Jyväskylässä 16.9. 2012

 

Uusiutuvan energian tukemisen vastustajat saavat Suomessa jatkuvasti uusia äänekkäitä kannattajia. Kerta toisensa jälkeen pyritään luomaan kuva, että Suomessa tuettaisiin uusiutuvaa energiaa jotenkin enemmän kuin muualla Euroopassa ja että tuki ei tuottaisi vastaavia hyötyjä.

Totuus on kuitenkin toista maata. Edellinen hallitus toteutti kunnianhimoisen ohjelman uusiutuvan energian edistämiseksi. Vuoteen 2020 mennessä tarkoitus on nostaa uusiutuvan osuus Suomessa vähintään 38 prosenttiin energian kokonaiskulutuksesta. Biomassa ja tuulivoima ovat tärkeimmät uusiutuvan energialähteet. Tavoiteltava uusiutuvan lisä vastaa lähes miljoonan ihmisen kotitalouksien vuodessa tarvitsemaa sähkön ja lämmön määrää.

Tuen tarve kasvaa sitä mukaa, kun uusiutuvan käyttö lisääntyy. Tällä hetkellä rahaa käytetään vuodessa vajaat 150 miljoonaa euroa. Erikseen on varautuminen suureen biodiesellaitokseen. Vuoteen 2020 mennessä julkista rahaa arvioidaan tarvittavan uusiutuvan tukeen ohjelman mukaan noin 340 miljoonaa euroa/vuosi.

Verrattuna monien muiden Euroopan maiden toimiin uusiutuvansa tukemiseksi, Suomi on korkeintaan keskitasoa. Esimerkiksi Saksassa käytetään jo tänä vuonna uusiutuvan energian edistämiseen noin 16 miljardia euroa. Suomen väkilukuun ja kansantalouden kokoon suhteutettuna tämä merkitsisi noin miljardin euron panostusta meillä. Saksassa uusiutuvan energian tuen maksamiseen jokainen kansalainen osallistuu siis moninkertaisesti enemmän kuin suomalainen veronmaksaja.

Uusiutuvan energian edistäminen tarjoaa juuri Suomessa suuret mahdollisuudet alan teollisuuden tuotannolle ja viennille. Jo tänään energiateknologiatuotteiden vienti on miljardien eurojen mittainen. Alan tuotteiden kysyntä kasvaa maailmalla arvioiden mukaan kymmenessä vuodessa kymmenkertaiseksi, valtavasti enemmän kuin on markkinoiden yleinen kasvu.

Kaiken lisäksi uusiutuvan energian lisäkäyttö vähentää eurooppalaisesta päästökaupasta Suomelle lankeavaa laskua tuntuvasti, päästöoikeuden hinnasta riippuen muutamasta kymmenestä miljoonasta sataan miljoonaan euroon vuodessa.

Toivottavaa onkin, että hallituksen aikeet leikata lisää uusiutuvan energian tuesta pantaisiin nopeasti jäihin.

 

Avainsanat: uusiutuva energia, tuki,