Suomen puolustettava vientiään

Share |

Keskiviikko 12.9.2012


 

Euroopan parlamentin eilinen äänestys rikkidirektiivistä oli surkea esitys siitä, kuinka osa Suomen omista europarlamentaarikoista voi ympäristöhurmiossaan toimia maamme etuja vastaan. Kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden keskeiset europoliitikot ajoivat Itämeren alueelle moninkertaisesti tiukemmat rikkipäästörajat kuin esimerkiksi Välimeren alueelle.

Ratkaisu merkitsee Suomen elinkeinoelämälle ja työlle valtavasti suurempaa rasitetta kuin muille eurooppalaisille maille. Meidän vesialueillamme, Itämeren altaan alueella, rikkipäästöt tulee vähentää nykyisestä 1 prosentista 0,1 prosenttiin vuoden 2015 alusta. Esimerkiksi Välimeren alueen maat ryhtyvät soveltamaan 0,1 sijasta 0,5 prosentin raja-arvoa, ja sitäkin vasta vuonna 2020. 90 prosenttia viennistämme kulkee meritse. Lisäkustannukset ovat pahimmillaan kenties miljardin euron mittaiset vuodessa. Maan hallituksen lupaamat 30 miljoonaa euroa ovat mitättömän pieni yritys korjata virhettä.

 

Rikkipäästöjen vähentäminen on sinänsä välttämätöntä. Vähennystoimet meille tärkeillä merialueilla pitää kuitenkin mitoittaa Suomelle aikataulun ja vaativuuden osalta samanlaisiksi muiden eurooppalaisten valtioiden kanssa. Tästä syystä päästöjen vaativimmille kiristyksille tulee saada edes samat siirtymisajat kuin Välimeren maille. Suomen hallituksen tulee äänestää häviönkin uhalla esitettyä rikkidirektiiviä vastaan kun asia lopullisesti käsitellään EU:n ministerineuvostossa.

 

Avainsanat: rikkidirektiivi, Suomi, kustannukset