Hallitus ja Häkämies leikkaavat uusiutuvan tukea

Share |

Perjantai 31.8.2012 klo 19:08


 

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen

Finnmetko 2012 , ProSilvan teknologiatapahtumassa 31.8. Klo 12.00


Häkämies leikkaa uusiutuvan tukea


Hallitus vaarantaa ratkaisuillaan edellytykset lisätä uusiutuvaa energiaa eduskunnan päättämässä määrin.  Turpeen veron moninkertaistaminen ja energiapuun tuen samanaikainen laskeminen 18 €/MWh :sta ensi vuonna jo noin 13 €/MWh:iin ja sitten noin 11€/MWh:iin on väärä valinta.


Hallituksen ratkaisu merkitsee kivihiilen kilpailukyvyn tuntuvaa parantumista suhteessa puun ja turpeen yhteiskäyttöön. Asetelma on vastoin kaikkia kestävän ympäristöpolitiikan tavoitteita. Kivihiilen käyttö pitäisi ajaa ensi tilassa alas eikä raivata mahdollisuuksia sen lisäkäytölle.

Hallituksen esitys merkitsee samalla kaukolämmön hinnan nousemista. Näin käy, koska uusiutuvan sähkön tuen lasku johtaa välttämättä lämmönhinnan nousuun. Yhä useampi valitseekin, mikäli mahdollista, kaukolämmön sijasta minkä tahansa edullisemman energiaratkaisun. Tämä merkitsee myös ydinsähkön kysynnän suhteellista kasvua. Vihreidenkin linjaksi tämä vaikuttaa erikoiselta.


Ministeri Häkämiehelle on annettava siitä tunnustus, että hänen viime vaalikauden aikainen erittäin penseä suhtautuminen tuulivoimaan on muuttunut myönteisemmäksi. Puupohjaisen energian tuen leikkaaminen vie uskottavuutta kuitenkin kaikelta muultakin uusiutuvan energian edistämiseltä.

Keskusta edellyttää, että uusiutuvan energian tukiratkaisuissa varmistetaan pitkäjänteisyys ja että hallitus luopuu sanotuista tuen leikkaussuunnitelmista