Euro-ratkaisut tehtävä lakien mukaisesti

Share |

Tiistai 24.7.2012


 

Kun eduskunnan enemmistö hyväksyi 21.6. valtiosopimuksen pysyvän kriisirahaston (EVM) perustamisesta, asian valmistellut valtiovarainvaliokunnan mietintö sanoo: ”Valiokunta pitää myös erittäin tärkeänä, että sopimuksen mukaan EVM:lla on etuoikeutettu asema velkojiin nähden heti IMF:n saatavien jälkeen, mikä oli eräs Suomen keskeisiä neuvottelutavoitteita. Näin EVM:n kyky saataviensa takaisinperimiseen on parempi kuin väliaikaisella kriisirahasto ERVV:lla ja yksityisillä sijoittajilla.”

Eduskunnalla oli siis selvä käsitys siitä, että valtiosopimus tarkoittaa kaikille EVM:stä myönnettäville luotoille etuoikeutta markkinasijoittajiin nähden. Itse valtiosopimuksessa tämä on sanottu sopimuksen johdannon 13 kappaleessa: ”valtion- tai hallitusten päämiehet ovat ilmoittaneet, että EVM:n lainoilla on sama etuoikeusasema kuin IMF:n lainoilla, kuitenkin niin, että IMF:lla on velkojana etuoikeusasema suhteessa EVM:än.” Hallituksen esityksen yleisperusteluissa ja perusteluissa tämä sama on sanottu yhteensä viidessä eri kohdassa eikä edellytyksiä siitä poikkeamiseksi esityksestä löydy.

Euroalueen päämiesten huippukokous 28. -  29.6. päätti kuitenkin Espanjan tuesta sanoen, että apu annetaan ERVV:n kautta kunnes EVM on käytettävissä ja että se siirretään sitten EVM:ään, ilman että se saa ensisijaista asemaa.

Helsingin Sanomien nettiversio siteerasi huippukokouksesta kotiin palannutta pääministeri Kataista seuraavasti: ”Kataisen mukaan Espanjan vaatimus siitä, että Euroopan pysyvältä vakausmekanismilta täytyy poistaa ensisijaisen velkojan asema, ei mennyt läpi kokouksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että hätäkassa pääsee velkomaan saataviaan ennen muita sijoittajia.”

Suomen pääministerin kertoman mukaan huippukokous olisi tehnyt eduskunnan 21.6. hyväksymän lain ja valtiosopimuksen mukaisen päätöksen. Huippukokous päätti kuitenkin toisin. Toin tämän ristiriidan esille mielipidekirjoituksessani Helsingin Sanomissa 5.7.

Kataisen hallitus antoi 18.7. eduskunnalle tiedonannon Espanjan pankkien tukemisesta ja sen ehdoista. Sivulla 8 pidetään vielä tuossakin vaiheessa mahdollisena EVM:stä myönnettävän tuen etuoikeusasemaa.Tiedonannon mukaan ”Jos EVM:sta mahdollisesti maksettavilla lainoilla ei ole etuoikeusasemaa, kattaa Suomen ja Espanjan vakuusjärjestely myös EVM:sta rahoitettavan lainan.”

Tämän tietoisuuden valossa eduskunnan enemmistö äänesti Espanjan pankkien tuen puolesta, oppositio sitä vastaan.

Viimeistään kohta äänestystä seuranneen euromaiden valtiovarainministereiden kokouksen jälkeen kävi kuitenkin selväksi, ettei Espanjalle aluksi ERVV:sta myönnettäville, myöhemmin EVM:ään siirtyville lainoille myönnetä etuoikeusasemaa.  Lopullinen ratkaisu ei näin ollen missään tapauksessa täytä eduskunnan päätöstä  pysyvän kriisirahaston (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä.

Osalle Suomen osuudesta EVM:stä myönnettävistä luotoista saadaan Espanjalta hallituksen neuvottelemat vakuudet. Käytännössä  vakuudet voivat vastata luottojen etuoikeusaseman antamaa turvaa.

Eduskunnan hyväksymässä valtiosopimuksessa ei kuitenkaan sanota, että EVM:n luottojen ensijaisuusvaateesta voidaan luopua, ylipäänsä millään perusteella, ei silloinkaan, kun niille saataisiin vakuudet.

Tämä kaikki huomioon ottaen, mikäli Espanjan pankkien luotottaminen siirretään myöhemmin syksyllä EVM:lle, on asia mielestäni tuotava koko eduskunnan uudelleen päätettäväksi. Jos eduskunnan enemmistö haluaa luopua ensisijaisuusvaatimuksesta, on sen tehtävä siitä erillinen päätös.

 

Mauri Pekkarinen

kansanedustaja