Ei eduskunnan yli voi kävellä!

Share |

Torstai 5.7.2012


 

EU:n huippukokous oli jälleen vaikean tehtävän edessä. Eikä lopputuloksille voi hurrata. Velkamaiden pelastustoimia jatkettiin ja tukitoimia monipuolistettiin meidänkin piikkiimme. Samalla euromaat suostuivat niistä aiheutuviin entistä suurempiin riskeihin. Kaiken kukkuraksi huippukokous käynnisti prosessin pankkiunionin rakentamisesta, talousunionin syventämisestä ja poliittisen unionin tiivistämisestä, sanalla sanoen liittovaltiotien rakentamiseksi.

Huippukokouksessa nähtiin myös upeita, 180 asteen kannanmuutoksia ja sen jälkeen niistä annettuja sekavia selityksiä. Kaikki halusivat palata kokouksesta voittajina. Seurauksena on tulkintojen sekamelska monissa maissa, ei vähinten Suomessa. Suomessa sotkun ainekset liittyvät ainakin pankkien suoraan tukeen, saamisten etuoikeusjärjestykseen pysyvän kriisirahaston (EVM) rahoituksessa ja EVM:n oikeuteen tehdä ns. jälkimarkkinaoperaatioita.

Huippukokous siis päätti tietyin ehdoin hyväksyä myös ongelmapankkien suoran tuen. Tähän saakka niiden tuki on annettu valtiolle, jolloin velkasuhde muodostuu kyseisen valtion ja auttajavaltioiden välille. Nyt Espanjan valtion ja maan veronmaksajien sijasta maan pankkien tuesta vastaisivat kaikki euromaat yhdessä. Muutos on periaatteellisesti dramaattinen eikä sitä voi hyväksyä. Käytännössä tukisimme myös espanjalaispankkien saksalaisia, ranskalaisia ja muita kansainvälisiä velkojia ja sijoittajia.

Olen täysin eri mieltä pääministeri Kataisen kanssa siitä, että pankkien suora tuki olisi eduskunnan juhannuksen alla hyväksymän valtiosopimuksen ja siitä eduskunnan tekemän linjauksen mukainen. Odotetusti Helsingin Sanomien pääkirjoituskin 4.7. taipuu muutaman päivän pähkäilyn jälkeen asettumaan sille kannalle, että eduskunnan ei tarkoittaa huippukokouksen jälkeen jaa! Pääkirjoitus sanoo "tosin sopimus kertoo myös, että EVM:lle voidaan keksiä uusia toimintatapoja, jos niistä päästään yksimielisyyteen". Hämmästyttävää!

EVM perustamisesta tehdyn valtiosopimuksen 15 artiklan perustelutekstissä tekstissä sanotaan, että "tukea kriisirahastosta ei anneta suoraan rahoituslaitokselle". Sekä tuen myöntämisen periaatteet määrittävä 12 artikla, että rahalaitoksen ja valtion suhdetta säätävä 15 artikla sanovat yksiselitteisesti, että EVM:sta tukea voidaan myöntää "vain EVM:n jäsenille", siis eurovaltioille. Rahalaitokset eivät totisesti ole EVM:n jäseniä.

Helsingin Sanomien pääkirjoittajan "voidaan keksiä uusia toimintatapoja" viittaa ilmeisesti EVM:n hallintoneuvostoa koskevaan valtiosopimuksen 19 artiklaan. Siinä sanotaan, että "hallintoneuvosto voi tarkastella uudelleen 14 - 18 artiklassa määrättyjen rahoitusapuvälineiden luetteloa ja päättää tehdä muutoksia siihen". EVM:sta tukea saavien valtioiden rahoitusapiuvälineisiin voitaisiin siis kyllä tehdä tietyin ehdoin muutoksia, mutta ei tuen saajiin. Yhdestäkään artiklasta ei löydy pienintäkään vihjettä siitä, että tuen saaja voisi olla jokin muu kuin EVM:n jäsen, eli eurovaltio. 15 artiklan perustelut kieltävät rahoituslaitostuen yksiselitteisesti.

Tämän tulkinnan teki myös eduskunta hyväksyessään juhannuksen alla EVM:n perustamiseen liittyvän valtiosopimuksen ja siitä laaditun mietinnön. Mietinnössään eduskunta sanoo "Sopimuksen ja Suomen kannan mukaan tukea ei anneta suoraan rahoituslaitokselle, vaan se annetaan asianomaisen valtion välityksellä, mikä on valiokunnan mielestä perusteltua".

Pääministeri Katainen sanoo huippukokouspäätöksen tavoin, että suoraa tukea EVM:sta maksettaisiin vasta, kun yhteinen pankkivalvonta on valmis. Valtiosopimus EVM:sta ei tällaista ehtoa tai menettelyä kuitenkaan tunne!

Jos tämän jälkeen väitetään, että pankkien suora tuki on eduskunnan päätösten mukainen, joutuu kysymään mihin kansanedustajia ja eduskuntaa ylipäänsä tarvitaan, jos Brysselin "diktaatilla" voidaan sen päätökset kumota!

Pääministeri Katainen on useampaan kertaan vakuuttanut, että pysyvästä kriisirahastosta Espanjalle myönnettävällä rahoitustuella on senioriteettiasema suhteessa yksityiseen pääomaan. Pankin maksukyvyttömyyden sattuessa tällä seikalla on tavattoman suuri merkitys. Vahvistettu versio huippukokouksen kannanotosta sanoo yksiselitteisesti: "vahvistamme, että rahoitustuen myöntää ERVV kunnes EVM on käytettävissä ja että rahoitustuki siirretään sen jälkeen EVM:lle ilman senioriteettiasemaa". Kumpi on oikea kanta, edellinen sitaatti huippukokouksen julkilausumasta vai Kataisen kanta?

Suorastaan suureksi voitokseen Katainen on toistuvasti julistanut sen, että hän kykeni estämään EVM:n mahdollisuudet ostaa jäsenvaltioiden joukkovelkakirjoja poikkeuksellisesti jälkimarkkinoilta. Mihinkään asiakirjaan tuollaista torjuntavoittoa ei ole kuitenkaan kirjattu. Päinvastoin, EMV:n 18 artikla sanoo ykskantaan, että "hallintoneuvosto voi päättää 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti järjestelystä, joka koskee EVM:n jäsenen joukkovelkakirjalainoja koskevia operaatioita jälkimarkkinoilla". Tämän saman Kataisen mielipiteestä poikkeavan tulkinnan ovat tehneet useimmat euromaat ja komissaari Olli Rehn. Ketä uskoa?

Mauri Pekkarinen, kansanedustaja