Urpilaisella nopea mielenmuutos

Share |

Maanantai 27.2.2012 klo 9:52


 

 
Vielä runsaat kaksi kuukautta sitten valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) ja koko SDP:n eduskuntaryhmä äänestivät eduskunnassa Urpilaisen oman esityksen puolesta, jolla suurituloisimpienkin tuloverotusta kevennetään tänä vuonna. Samalla SDP ja hallitus kiristivät liikkumisen ja energian verotusta.


Eduskunnan äänestyksissä SDP vastusti Keskustan eduskuntaryhmän esityksiä, joissa suurituloisimpien verotusta esitettiin kiristettäväksi ja kahden uuden kireämmän veroluokan käyttöön ottamista. Niistä jo ensimmäinen, 90.000 euroa ylittävään tuloon kohdistuva veroluokka kiristäisi veroa selvästi ja toinen, 160.000 euron ylittävä veroluokka, merkitsisi vielä kireämpää veroa.

 
Keskustan ehdotusten taustalla oli julkisen talouden vaikeutuminen ja näkemys siitä, että suurituloisten on kannettava siitä selviytymiseksi muita suurempi taakka.

 
Nyt SDP:n mieli siis näyttää muuttuneen tässä asiassa oikeaan suuntaan. Nyt jäämme toiveikkaina odottamaan, että SDP ajaa uuden linjansa lävitse kehysneuvotteluissa. Eurooppalaisen velkakriisin seurauksena verotaakkaa on sälytetty rikkaimmille myös monissa muissa maissa.


Samalla sopii toivoa, että SDP arvioisi uudestaan suhtautumisensa myös arvonlisäveroon. Keskusta lähtee siitä, että tarpeettomimman kulutuksen, lähinnä tuontiin perustuvien tuotteiden, arvonlisäveroa voidaan kiristää, jos samalla lasketaan merkittävästi elintarvikkeiden arvonlisäveroa ja estetään välttämättömyyshyödykkeiden, kuten muun muassa lääkkeiden, liikenteen ja polttoaineiden verotuksen kiristäminen.


Keskusta on hyväksynyt hallituksen tavoin yleisen pääomaverotuksen kiristämisen ja osakeyhtiömuotoisten yritysten verotuksen samanaikaisen keventämisen. Keskusta ei sen sijaan voi hyväksyä sitä, että osana pääomaverotuksen nostamista hallitus kiristi myös pienten keskisuurten yritysten veroa.


Lisätietoja: kansanedustaja Mauri Pekkarinen, 050 511 3097