Hallitus ja Metsäteollisuus ry . saivat haluamansa

Share |

Perjantai 24.2.2012 klo 21:41


Viime viikolla EU:n komissio kertoi, ettei se hyväksy Suomen esitystä pienpuun energiatueksi. Päätös on käsittämätön, mutta vastaa hyvin Metsäteollisuus ry:n ja Kataisen hallituksen ilmaisemia tavoitteita.

Edellisen hallituksen aikana valmistellun pienpuun energiatuen (PETU) tarkoitus   oli auttaa sellaisen pienpuun tarjontaa, joka sekä metsähoidon että energiatalouden   näkökulmasta pitäisi saada markkinoille. Suomen   uusiutuvan energian strategian ja EU:lle antamiemme sitoumusten mukaan  tulisi  kyetä nostamaan energiapuun käyttö nykyisestä noin 6 milj.  m3:sta aina 13,5 milj.  m3:een.

Lain tarkoitus on, että enimmäiskertymä,  jolla pienpuun energiatukea maksettaisiin, on 45 kiintokuutiometriä hehtaaria kohden. Tuen tasoksi arvioitiin noin 10 euroa /m3. Mikäli PETU olisi saatu alkuperäisen arvion mukaan voimaan viimeistään kuluvan vuoden alusta, tukeen olisi tarvittu kuluvana vuonna 22 miljoonaa euroa ja vuoteen  2020 mennessä  36 miljoonaa euroa /v .  PETU on pieni osa uusiutuvan kokonaispakettia, jonka kaikkia muitakin osia komissio alun alkaen vastusti, mutta  jotka  saatiin hyväksytetyksi.

Kun notifiointiprosessi eli lain hyväksyttäminen EU:n komissiossa alkoi, Metsäteollisuus ry. lähti heti vastustamaan suoraan komissioon yhteisesti päätettyjä ja eduskunnan yksimielisesti hyväksymiä ratkaisuja. Syksyllä 2011 Kataisen hallitus, notifioinnin ollessa vielä kesken, oli jo valmis tuoreen lain mukaisen  rahoituksen merkittävään leikkaamiseen.  Tämä tieto kelpasi varmasti komissiolle. Ei siis ihme, että asian tällainen hoito johti nyt tiedossa olevaan lopputulokseen.

Ratkaisu on suurta sukua Suomen intressien vaalimiselle ns. Durban- ratkaisussa, jossa Suomen valtavasti hiiltä nielevät metsät muuttuivat päästöjen aiheuttajiksi.

Suuri kysymys mielestäni kuuluu, kuinka sama komissio on vuosikymmenten ajan sallinut Saksan myöntää miljardimäärin suoraa tukea hiilen ja ruskohiilen käytölle. Menettely jatkuu edelleen vuosien ajan. Vuonna 2010 tuen määrä oli noin 2 miljardia euroa vuodessa. Samaan aikaan komissio kuitenkin Suomen hallituksen lepsuilun ansiosta päättää kieltää 20 – 36 miljoonan vuosituen päästöttömälle, uusiutuvalle energiamuodolle.   

Hallitus ei voi jättää asiaa tähän.