Ei siteeksikään totta !

Share |

Lauantai 4.2.2012 klo 15:37


Perussuomalaisten Helppo-Heikki- myymälästä tarjoillaan tavaraa joka lähtöön luottaen siihen, että aina on niitä, jotka uskovat väitteisiin. Nyt populismin rimanalituskilpaan on ilmoittautunut Timo Soinikin. Väite kuluu suunnilleen niin, että ”sisäministeri Pekkarinenhan sen suurkuntahankkeen pani liikkeelle!”Tällaista väittävät eivät joko itse ymmärrä mistä ns. NUTS- jaotuksessa on kysymys tai sitten he tietoisesti valehtelevat.

 

Sonniyhdistyksen tai Vanhojen Autojen Harrastusyhdistyksen toiminta-alueella on näet enemmän tekemistä suurkuntahankkeen kanssa kuin Pekkarisen päättämillä NUTS-jaotuksilla. NUTS- aluejaossa kaikki EU-maat määritellään väestömäärältään ja pinta-alaltaan suunnillaan saman suuruisiksi tilastoalueiksi. Alueita käytetään jossain määrin myös EU:n aluepolitiikan tukialuejakojen määrittelyssä. Virallisempia aluetasoja on neljä NUTS I, II, III ja vähän epävirallisempi NUTS IV, joka vastaa meillä seutujakoa. 

 

Suomen osalta aluemääritelmät piti tehdä ennen liittymistämme unioniin. Samaan aikaan  maassa valmisteltiin samansisältöistä seutukuntajakoa. Sillä puolestaan on ollut monesti tärkeä merkitys erityisesti seudullisessa elinkeinopolitiikassa. Olikin erinomainen asia, että NUTS- jako tuli vastaamaan paljossa epävirallista seutujakoa.

 

Euroopan unioni eikä Suomi ole koskaan esittänyt pienintäkään vihjettä siitä, että kuntajako pitäisi tehdä NUTS- jaon perusteella, tai että NUTS- alueella olisi minkäänlaista hallinnollista elintä tai tehtävää, puhumattakaan siitä, että sille annettaisiin ensimmäistäkään kuntien tai maakuntien vastuulla ja hoidossa olevaa tehtävää.

 

Kaiken lisäksi kannattaa muistaa, että maissa, joissa  NUTS- jakoja on noudatettu pitkään on kuntia paljon eikä vähän: Ranskassa 36.682, Saksassa 12.104, Itävallassa 2.357, Espanjassa 8.116 kuntaa. Pienimmät kuntamäärät ovat Ruotsissa, 290 + 21 vaaleilla valittua aluehallintoyksikköä ja Uudenmaan kokoisessa Tanskassa 98 kuntaa. Meille kaavailtu kuntamäärä EU-maista on vain pikkuriikkisellä  Maltan saarivaltiolla ja Liettuassa.

 

NUTS- jako, niin sanottu pientalousaluejako, oli varsinkin 1990- luvulla ja on jossain määrin edelleenkin tärkeä siksi, että pääpiirteittäin sen mukaan määritellään Suomen aluepoliittiset tukialueet eli varmistetaan se, että kehitysedellytyksiltään suunnilleen samanlaiset alueet saavat tasapuolisen aluepoliittisen kohtelun.

 

Mauri Pekkarinen

kansanedustaja,

sisäministeri 1991 - 1995