Hallitus vaarantaa kolmen A:n säilymisen

Share |

Tiistai 17.1.2012 klo 9:51


Suomen luottoluokituksen pysyminen kolmessa A:ssa on suurelta osaltaan seurausta siitä, että olemme kyenneet yli kymmenen vuotta täyttämään kaikki EMU- kriteerit. 2010- luvun erinomaisen talouspolitiikan ansiosta Suomi on Luxenburgin ohella ainut maa, joka selviytyi jopa vuoden 2008 laman yli yhteisen vakaus- ja kasvusopimuksen vaatimuksia rikkomatta. Tähän vahvaan perintöön myös Kataisen hallitus on voinut näihin saakka nojata. Mutta suunta on muuttumassa hallituksen passiivisuuden vuoksi.

 *****

Suomen talous on ajautumassa taantumaan. Vienti on hiipumassa. Kauppatase on viiteentoista vuoteen ensimmäisen kerran vajonnut miinukselle. Vaihtotaseelle on käymässä samoin. Eikä hallituksen kuluvalle vuodelle laatima budjetti paranna tilannetta. Tällä tiellä myös Suomen on kohta vaikea täyttää kasvu- ja vakauskriteereitä. Se taas johtaisi myös Suomen kolmen A:n luottoluokituksen vaarantumiseen.

 *****

Hallituksen tulee ensi tilassa muuttaa päätöksiä pelkäävän talouspolitiikan suunta kasvua ja oikeudenmukaisuutta tukevaksi. Tämä tarkoittaa satsaamista yrittäjyyteen, työn saamiseen ja koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. Kuluvan vuoden lumebudjetin sisältöä onkin muutettava ensi tilassa. Tarpeettomimmasta kulutuksesta on leikattava ja vahvimpien on ottava muutoinkin suurempi vastuu uuden kasvun rahoittamisesta. Vastaavasti yrittäjyyteen, osaamiseen ja työllistymiskynnyksen madaltamiseen, uuteen teknologiaan, uusiutuvaan energiaan ja muihin luonnonvaroihimme on satsattava enemmän.

 

Mauri Pekkarinen 0505113097