Minä muistan, Toimi!

Keskiviikko 25.5.2011 klo 12:03

Toimi Kankaanniemi vastusti kansanedustajana  kaikkia mahdollisia kriisimaiden tukitoimia. Vaalien alla hän kuvasi erityisesti Portugalille kaavaillut takaukset mahdottomaksi asiaksi, joka vievät leivän suomalaisen köyhän suusta.  Muistan minäkin liikuttuneeni häntä kuunnellessani.

Kun hallitusovea raotetaan nyt Kankaanniemen puolueelle, tuntuu puolue hyväksyvän nyt niin väliaikainen kriisirahaston kuin Portugali-paketinkin. 

Eikä Portugali-paketti ole edes ehdoiltaan edellisiä tiukempi. Päinvastoin, maalle laadittu talouspaketti ei sisällä edes sellaista sijoittajanvastuuta kuin Irlannin tukipaketti. Valtion omaisuuden myyntivelvoite on yhdeksäsosa Kreikan hyväksymästä. Eikä Portugalille taattaville luotoille vaadita maalta vakuuksia. 

Vaikka Portugali-paketti on löysä, on sen hyväksyminen mielestäni parempi kuin hylkääminen.  Miksi sitten olen huolestunut kristillisten ja SDP:n takinkäännöstä, vaikka nämä ovat tulleet nyt kanssani samalle kannalle? Siksi, että äänestäjien kuluttajasuoja on nyt todella huono. Uskon silti, että kristillisdemokraattien ja SDP:n takinkäännös on niin komea, ettei se jää kansalta huomaamatta.

Mauri Pekkarinen

Mauri Pekkarinen Portugalipaketin keskustelussa eduskunnassa 24.5.2011

Keskiviikko 25.5.2011 klo 12:00

Kysymys velkakriisiin ajautuneen Portugalin auttamisesta oli eduskuntavaalien kuuma kysymys. Se kiistatta myös vaikutti vaalitulokseen.

Jo vuosi sitten olimme pelastamassa Kreikkaa pahimmasta. 

Sen jälkeen vastaaviin tilanteisiin varautumiseksi rakennettiin kesällä 2010 euro-maiden takausjärjestelyin väliaikainen kriisirahasto, (ERVV).  Suomessa oppositio vastusti. Hallitus katsoi ratkaisun pienemmäksi pahaksi. 

Kriisirahaston mitoitus, euromaiden osuutena, 440 miljardia lainanantomahdollisuuksina noin 230 miljardia euroa tähtäsi  siihen, että sen ”muskelit”  riittävät tarvittaessa hoitamaan pulasta pienimmät euro-maat, lähinnä Irlannin ja Portugalin. Suurien maiden, esimerkiksi Espanjan joutumista samalle tielle harva uskalsi edes ajatella.

Ja Irlantihan kriisirahaston ovelle tuli jo aikaisemmin. Sopivasti ennen Suomen vaaleja Portugali joutui nöyrtymään  avunpyyntöön ja siihen, että me muut, euro-maat etunenässä,  sanelemme maalle vuosien ajaksi ehdot maan talouden tervehdyttämiseksi.

Johdonmukaista mielestäni oli, ennen vaaleja ja niiden jälkeen, että mikäli Portugalin lainapaketille voitaisiin rakentaa tiukat ehdot, tiukka selviytymisohjelma,  jo vuosi sitten juuri tähän tarkoitukseen  rakennettua väliaikaista kriisirahastoa myös käytettään.

Ja vaikka nuo ehdot eivät nyt totisesti kovin tiukat ole, kyllä paketti ja Portugalille saneltu ohjelma, mielestäni minimivaatimukset  täyttää.  Olen siis tänään samaa mieltä kuin ennen vaaleja.

Takin kääntötemppuja ei  tässä asiassa ole tarvinnut tehdä liioin Timo Soinin ja hänen puolueensa. Kunnioitan suuresti suoraselkäisyyttänne, vaikka itse asiassa olette populisminne vanki ja rohkenen sanoa, väärässä.

Mutta muun viime vaalikauden opposition käyttäytyminen Portugalin tukipakettiasiassa on surkea esimerkki äänestäjien huonosta kuluttajasuojasta.

* SDP jätti eriävän mielipiteen, kun eduskunta vuosi sitten päätti väliaikaista kriisirahastosta..

* Kun Portugali sitten ilmestyi luukulle juuri vaalien alla, jokaiselle suomalaiselle kävi selväksi, että SDP vastustaa maan rahoittamista.     

Nyt SDP  hyväksyy sekä väliaikaisen kriisirahaston että vastustamansa Portugali-paketin. Ja hyvä on, että hyväksyy.

Mutta se kuluttajasuoja!  Älkää yrittäkö selittää äänestäjille, että ERVV olisi tässä Suomen vaalien tuoksinassa muuttunut tai että Portugali-pekettiin sisältyisi ensimmäistäkään mainittavaa sijoittajan vastuun tiukentumista.

Asiahan on päinvastoin. Saavutus on muka se, että Portugalin odotetaan nyt käynnistävän neuvottelut yksityisten lainanantajien kanssa näiden pysymiseksi maassa.  Niin kuin Portugali ei tekisi tätä nyt muutoinkin!

Sen sijaan Portugali- paketissa ei ole, eikä Kataisen/Urpilaisen sopimus sellaista edellyttänyt, sijoittajan vastuun lisäämistä, edes sitä juniorisijoittajien vastuuta, mikä sisältyi Irlanti-pakettiin. Sopimus on näiltä osin huonompi kuin Irlanti-sopimus!

Komission (IMF:n ja EKP:n) valmistelema Portugali-paketti asetti tavoitteeksi valtion omaisuuden myymisen 5,5 miljardilla. Viikko tämän jälkeen valmistunut Kataisen/Urpilaisen sopimus ei uskaltanut  panna yhtään paremmaksi, vaikka Kreikan vastaava sitoumus on 50 miljardia euroa.

Eikä Portugali-sopimukseen liity minkäänlaisia uusia vakuusvaatimuksia eikä Kataisen/Urpilaisen paperi sellaisia liioin edellyttänyt. 

Olen ihan varma, arvoisat SDP:n kansanedustajat, että ansaitsette monen kunnioituksen, teitä saatettaisiin pitää jopa erityisen isänmaallisina,  kun sanotte suoraan, että teidän takkinne nyt vain oli vaalien alla väärin päin ja se on nyt aika kääntää oikein päin. 

Portugalin talouskriisi ratkaistava

Keskiviikko 18.5.2011 klo 9:37

Kuten odotettua oli, käytyjen eduskuntavaalien jälkeen SDP:n kanta Portugalin tukipakettiin muuttui täysin. Katainen ja Urpilainen kykenivät löytämään yhteisymmärryksen siitä, että Suomi on valmis neuvottelemaan asiassa ratkaisun muiden euro-maiden kanssa.

Kataisen/Urpilaisen neuvottelema Portugali-kanta ei sisällä mitään asiallisia tiukennuksia aikaisemmin hyväksyttyyn Irlannin tukipakettiin. Se esittää toiveen sijoittajille, että nämä pitäisivät rahansa maassa. Toisaalta se on eräin osin vähemmän vaativa kuin Irlanti-sopimus.

Suomen Keskusta tuki osaltaan sekä hallituksessa että eduskunnan suuressa valiokunnassa Portugalin ratkaisun aikaan saamista. Keskusta olisi halunnut, että Suomen neuvottelumandaattiin olisi kirjattu pyrkimys tavoitella Portugalia luotottaneille sijoittajille samanlaista vastuuta kuin

on kirjattu Irlannin tukipakettiin. Lisäksi Portugalin tulisi mielestämme varautua tarvittaessa myymään esitettyä enemmän valtion omaisuutta velkojen takaisinmaksun turvaamiseksi.

Mikäli Portugali- sopimus täyttää kohtuudella Suomen neuvotteluehdot, on asia hyväksyttävissä myös Suomen eduskunnassa.

                                                                 * * *

Portugalin tilanteen ohella euromaat joutuvat lähipäivien ja viikkojen aikana ottamaan kantaa myös väliaikaisen kriisirahaston (ERVV) takausvastuiden yli kaksinkertaistamiseen, pysyvän kriisirahaston EVM:n muodostamiseen ja Kreikan kriisiytyvään tilanteeseen.  

Keskusta jatkaa nyt vaalien jälkeen ennen vaaleja linjaamallaan tiellä. Me pidämme antamamme sitoumukset, mutta emme suostu Suomen takausvastuiden nostamiseen nykyisestä vajaasta 8 miljardista eurosta aina 17,2 miljardiin euroon saakka. Emme liioin varaudu Portugalin jälkeen uusien tähän saakka maiden mukaan rahoittamista väliaikaisen kriisirahaston varoista.

Keskusta hyväksyy pysyvän kriisirahaston perustamisen ja pitää tärkeänä, että sijoittajien vastuu tulee siinä koskemaan myös ennen 2013 myönnettyjä luottoja. 

SDP vastusti viime keväänä nykyiselle väliaikaiselle kriisirahastolle (ERVV) myönnettyjä vajaan 8 miljardin suuruisia Suomen takauksia. Nyt se hyväksyy näiden vastuiden yli kaksinkertaistamisen ja lisäksi uusien maiden ottamisen rahaston piiriin Portugalin jälkeen.  Vakuuksien vaatiminen vasta Portugalin jälkeen tuleville ei paljon laimenna SDP:n takinkäännön täydellisyyttä.

Mauri Pekkarinen  

elinkeinoministeri