Arkistosta: 12.1.2011Taso -hanke käynnistyy

Share |

Perjantai 11.2.2011 klo 19:21


Joulun aatonaattona kaksi vuotta sitten vierailin Keski-Suomen ympäristökeskuksen tuolloisen johtajan Risto Palokankaan kanssa Saarijärvellä. Päätimme käynnistää valmistelun hankkeeksi, jossa puolueettomasti  ja korkeimpaan asiantuntemukseen nojautuen selvitettäisiin metsätalouden, turvetuotannon mutta myös muiden tekijöiden vaikutus vesistön tilaan. Kerroin kohta asiasta myös ympäristöministeri Paula Lehtomäelle, joka sittemmin vierailikin alueella.

Lehtomäen myötävaikutuksella ja Palokankaan johdolla hankkeen valmistelu käynnistyi. Sen rahoituksesta sovittiin alustavasti helmikuussa 2010 kolmen ministeriön, ympäristöministeriön (YM), maa- ja metsätalousministeriön (MMM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kesken. Mukaan oli luvassa ainakin alan toimijoiden, maakunnan liiton ja eräiden kuntien panos.

Nyttemmin tämä Taso- hankkeeksi nimetty asia on edennyt valtion kuluvan vuoden talousarvioon. YM on luvannut työhön 600.000 euroa, MMM:lta odotetaan 450.000 euroa ja uskon, että TEM:kin  osallistuu asiaan likipitäen saman verran. Useiden paikallisten,  julkisten tahojen ja yksityisten alan yritysten odotetaan osallistuvan hankkeeseen yhteensä niin ikään noin 600.000 eurolla.

Selvitys on 3- vuotinen. Sen tavoite on sekä eri tekijöiden vesistövaikutusten kartoitus, että myös toimien löytäminen, joilla puheena olevaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta voidaan vähentää vesistöissä. Saarijärven reitin lisäksi hankkeen kohteena on osin muitakin Keski-Suomen vesistöjä.

Taso- hanke ei pyri syyllistämään ketään, ei esim. maataloutta, metsien ojitusta eikä turvetuotantoa. Tieto ei tapa, vaan antaa mahdollisuudet oikeisiin jatkotoimiin. Olen varma, että metsien hoito Suomessa aiheuttaa paljon vähemmän ongelmia luonnolle kuin suurimmassa osassa maailmaa, että maatalouden ympäristövaikutukset ovat meillä useimpia EU-maita pienemmät ja ruoka puhtaampaa ja että turpeen ympäristövaikutukset ovat meillä pienemmät kuin esim hiilen ja öljyn tuotannon vaikutukset siellä missä niitä tuotetaan.