Arkistosta, vuodenvaihde 2011: Ajankohtaisia haasteita vuoden vaihtuessa

Share |

Perjantai 11.2.2011 klo 18:52 - Mauri Pekkarinen


Lähes kaikista muista euro- maista poiketen onnistuimme kuitenkin edeltävän vuosikymmenen kuluessa panemaan Suomen julkisen talouden aika hyvään kuntoon. Vaikka kansantuote, kansakunnan työllä aikaan saatu jaettava, supistui viime vuonna 14 miljardilla eurolla, olemme voineet paikata aukkoa velalla. Ihmisten eläkkeet, sosiaaliturva, koulutus, palkat on voitu maksaa. Työttömien määrä pääsi toki jonkin verran kasvamaan. Mutta sekin ongelma on pienentymässä.

Vaikka yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden asian vaaliminen ei supistuvan talouden oloissa ole ihan helppo tehtävä, Keskustan johdolla on tässäkin edetty. Alimpia eläkkeitä, sairaus- ja äitiyspäivärahoja, kuntapalvelujen voimavaroja ja oikeutta muutosturvaan on kyetty parantamaan ja pienituloisimpien verotusta keventämään.

Kaikessa emme ole saaneet tahtoamme läpi. Vauraimpien vastuu  laman taakanjaossa tulisi olla vahvempi ja sen tulisi näkyä paremmin. Näkemys sosiaalisesta ja alueellisesta oikeudenmukaisuudesta on niin erilainen yhtäältä Keskustan ja Kokoomuksen, osin Keskustan ja Vihreidenkin välillä!
 
Vahva valtio, osaaminen, luonnonvarat ja yrittäjyys!

Jo lama opetti, mutta lähivuodet sen tekevät vielä konkreettisemmin, että suomalaisten työ, toimeentulo ja hyvinvointi haastetaan tulevaisuudessa entistäkin kovemmin. Monet muutkin maailmalla näet osaavat entistä enemmän ja tekevät asiat meitä paljon edullisemmin.

Siksi on tärkeää, että Suomi tunnistaa vahvuutensa ja nojaa niihin. Osaaminen, yrittäjyys, metsät ja mineraalit, ovat hyviä esimerkkejä  voimavaroistamme. Niiden hyödyntäminen ja koko maan sekä eri alueiden menestyksen vauhdittaminen, työn ja turvan osoittaminen jokaiselle, edellyttää vahvaa valtiota ja voimakasta politiikkaa.

Näiltäkään osin Keskustalla ei ole aihetta hävetä taakse jäänyttä.  Kaksi esimerkkiä: Suomessa on tänään yli 40.000 yritystä enemmän kuin Vanhasen I- hallituksen aloittaessa.  Olemme rakentaneet myös uuden menestyksen perustaa historiamme ylivoimaisesti suurimmilla energiaratkaisuilla. Erityisesti uusiutuvan energian paketti tuo työtä tuhansille maakunnissa.

Mutta vielä parempaan pitää pystyä. Elintasomme haastetaan maailmalta joka päivä!


Euro-alueen ongelmat riippakivi, josta on päästävä!

Suurimmat haasteet taloudessa ovatkin edessä! Eurooppa ja EU- maat ovat Suomelle ylivoimaisesti tärkein vientialue. Monien EU- maiden julkinen talous on rapakunnossa. Se hidastaa kasvun ja kysynnän nousua. Sellainen on Suomen lamasta nousun kannalta myrkkyä. Eivätkä herkkua juuri Keskustan kannalta ole liioin velkamaiden pelastustoimetkaan.

Valmistelemani emu - asiakirjan pohjalta Suomen Keskusta näet vastusti vuosikymmen sitten Suomen emuun ja euroon liittymistä ilman muita pohjoismaita. Lipponen ja Niinistö Suomen emuun kuitenkin veivät.

Tänään tiedämme, että yhteinen euroalue ei ole kyennyt luomaan vakautta. Monet elivät yli varojen. Kaikkien muiden EU- maiden ja osin jopa EU:n ulkopuolella olevien Norjan ja Sveitsin on nyt sitten osallistuttava pahimman kuilun partaalle joutuneiden pelastamiseen.

Kannatuksestaan hädissään oleva SDP, tämä Suomen euroon vienyt puolue, heittäytyi perussuomalaisten rinnalle populistiseen vastustukseen. Euro- kannastaan huolimatta Keskusta ei lähtenyt populismin tielle, vaan hakee suomalaisten hyvinvoinnin kannalta parasta ratkaisua. Sellainen saavutetaan, jos velkakatastrofin eteneminen Irlannista eteenpäin voidaan nyt välttää. Asiassa onnistumisen puolesta en silti "pane päätäni pantiksi"!


Vero- ja talousuudistusten raportit arveluttavat

Juuri Joulun alla valtiovarainministeriö, (VVM),  avasi oman arsenaalinsa vaalikeskusluihin ja tulevien vuosien talouspolitiikan perustaksi. Kataisen ministeriön asiantuntijoiden tavoitteena on julkisen talouden rahoitusaseman kohentaminen neljässä vuodessa 10 miljardilla eurolla. Tämä merkitsisi mittavia leikkaukset ja/tai verojen kiristyksiä seuraavalle vaalikaudelle.

Tavoitteena on kääntää velkaantuminen laskuun ja julkinen talous reilusti ylijäämäiseksi jo seuraavan vaalikauden kuluessa. Valtiovarainministeriön linja "vetäisi liinat liian kireälle", hidastaisi talouden kasvua. Sen ministeriö tunnustaa itsekin arvioimalla seuraavan vaalikauden kasvun hyytyvän reilusta alle kahden prosentin.

VVM:n Hetemäen verotyöryhmän raportti puolestaan keventäisi merkittävästi työssäkäyvien ansiotulojen verotusta sekä listattujen osakeyhtiöiden maksamaa veroa. Vastaavasti kulutus-, energiaveroja, joista pienituloisimmat maksavat suhteellisesti eniten sekä  pääomatuloveroja kiristettäisiin. Etenkin listaamattomien pientyritysten verotus kiristyisi merkittävästi. Käsittelen näitä raportteja sivuillakin lähiviikkoina tarkemmin.

Jo tässä kuitenkin sanon, että poikkeuksellisen syvästä lamasta nousemiseksi tarvitaan nyt yhden vaalikauden sijasta pitkäjänteinen uuden kasvun ohjelma, johon kaikki keskeiset osapuolet pitäisi sitouttaa.

Julkisen talouden vahvalle plussalle vetämiseksi tarvitaan kahden vaalikauden mittainen ohjelma. Liiallisten leikkausten sijasta julkisia menoja tulisi voida uudelleen kohdentaa kasvua tukeviin hankkeisiin. Henkilöverotuksen kahden miljardin kevennysten ja kulutusverojen liiallisten kiristämisen sijasta veroratkaisujen tulisi kannustaa yrittäjyyttä ja edistää oikeudenmukaisuutta.